Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Rok da lokalne samouprave uvedu jedinstveni informacioni sistem za plaćanje poreza 31. decembar 2018. godine


Svi porezi za građane biće do kraja 2018. godine objedinjeni i nalaziće se na jednom mestu - portalu i moći će da se izmire elektronski na "na jedan kilk".

To je rečeno je na sastanku Kancelarija za informacione tehnologije i eUpravu sa predstavnicima gradova i opština, kojima je predstavljen jedinstven informacioni sistem lokalnih poreskih administracija.

Direktor Kancelarije za IT Mihailo Jovanović je podsetio da je izmenjen Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016 i 30/2018) i naveo da je rok za lokalne samouprave 31. decembar da uvedu jedinstven informacioni sistem za plaćanje poreza.

"Taj sistem treba da donese značajna olakšanja, pre svega, našim građanima. Ideja je da građani na jedan klik preko jednog portala imaju uvid u stanje svih svojih poreskih obaveza na teritoriji cele Srbije, ali i da drugi državni registri i organi mogu da koriste ove informacije iz ovog registra", naveo je Jovanović.

On je rekao da će država pomoći opštinama i gradovima u uvođenju tog sistema i da će Švajcarska donirati sredstva za tu namenu.

Kako je rekao, tim sastankom u Palati Srbija je počelo formiranje jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija.

Objasnio je da će građani ukucavanjem svog JMBG broja moći da vide sve svoje poreske obaveze na teritoriji cele Srbije.

Jovanović je ukazao da je predstoji i uvođenje E - katastra, putem kojeg će građani umesto sa pet ili šest koraka moći kod notara da overe svoj ugovor o kupoprodaji i završe elektronski sve oko knjiženja i poreskih obaveza na jednom mestu.

"Da bi to uradili moramo imati standardizovanu proceduru migracije vaših podataka u centralizovani informacioni sistem", rekao je on i dodao da se ipak mora sačuvati autonomija lokalnih samouprava.

Direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju Ursula Lojbli je rekla da želi da pomogne uvođenje transparentnog sistema oporezovanja imovine u Srbiji i naglasila da je upravljanje porezom veoma važno za opštine i gradove, a posebno za građane i privatni sektor.

Naglasila je da je značajno to što će unapred biti poznata poreska zaduženja i što će 'poreski papiri i formulari otići u istoriju'.

Kako je rekla, to će rasteretiti lokalnu administraciju i poboljšati poslovnu klimu u zemlji.

"Tako će oporezivanje biti transparentnije i pravednije", istakla je Lojbli.

Podsetila je da će Švajcarska u okviru strategije za saradnju sa Srbijom opredeliti do 2021. godine 95 miliona evra za razvojnu pomoć našoj zemlji.

Projekat švajcarske agencije za reformu poreza na imovinu u Srbiji je vredan četiri miliona evra i tom programu je pristupila još 31 opština.

Sastanak u Palati Srbije je organizovala Kancelarija za informacione tehnologije i eUpravu uz podršku Vlade Srbije i ambasade Švajcarske - Švajcarske kancelarije za razvoj i saradnju u Srbiji.

Predstavnicima 31 lokalne samouprave je prezentovano softversko rešenje kompatibilno sa jedinstvenim informacionim sistemom lokalnih poreskih administracija.

Izvor: Vebsajt B92, 8.05.2018.
Naslov: Redakcija