Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ENERGETICI: SVA MERNA MESTA MORAJU BITI DOSTUPNA SLUżBENIM LICIMA "EPS DISTRIBUCIJE" RADI OčITAVANJA, KONTROLE I ODRżAVANJA BROJILA. ELEKTROPRIVREDA SRBIJE PLANIRA DA IZ KUćA IZMESTI 35.000 MERNIH UREđAJA GODIšNJE, šTO ćE DOPRINETI REDOVNOM OčITAVANJU POTROšNJE, SMANJENJU NEOVLAšćENOG KORIšćENJA ELEKTRIčNE ENERGIJE I POTREBE ZA ANGAżOVANJEM POLICIJE U SLUčAJEVIMA OBUSTAVE ISPORUKE ELEKTRIčNE ENERGIJE


Mnogi građani Srbije, koji stanuju u kućama, imaju strujomer/brojilo unutar dvorišta i ili sami čitaju potrošenu struju ili dopuštaju ulazak ovlašćenih osoba, koji taj posao rade, u svoje dvorište. Međutim, ta praksa polako se menja, jer je u toku izmeštanje strujomera iz dvorišta. Od januara 2007. godine do kraja 2014. godine izmešteno je oko 100.000 mernih mesta, a planirano je da se godišnje izmesti oko 35.000 brojila. Razloga za to je mnogo, ukazuju u "Elektroprivredi Srbije", istučući da je ovaj postupak u skladu sa Zakonom o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014 - dalje: Zakon).

Naime, kako bi se radnicima distribucija obezbedio bezbedan, potpun i neometan pristup mernim uređajima i instalacijama, kao i mestu merenja radi očitavanja, provere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamene, održavanja i kontrole ispravnosti, već nekoliko godina izmeštaju se brojila/strujomeri iz dvoršta.

Kako kažu u EPS-u, na taj način se omogućava permanentna dostupnost mernim uređajima i opremi. Izmeštanjem mernih, mesta, ističu u ovoj kompaniji, znatno se smanjuje mogućnost neovlašćenog korišćenja električne energije i omogućava redovno očitavanje potrošnje, što direktno utiče na smanjenje gubitaka u distributivnoj mreži. Takođe, smanjuje se i potreba za angažovanjem policije u slučajevima obustave isporuke električne energije.

Ipak, građani su iznenađeni najavom distribucija da će strujomeri biti izmešteni iz dvorišta, jer su navikli na dosadašnji način očitavanja potrošnje, a i izvesno je da ogroman broj potrošača ne manipuliše potrošnjom (ne krade struju), da je potrošnja realna i da se potrošeno plaća. Iz EPS-a naglašavaju da građani ne treba da se brinu, jer je planirano da se na bandere i van privatnog poseda izmeste sva brojila iz kuća i individualnih objekata. I dok su se do sada brojila uglavnom premeštala zbog krađe struje ili iz tehničkih razloga, sada se to radi planski, u čitavim naseljima, jer na to obavezuje Zakon.

Kako kažu u EPS-u, brojila se u celoj zemlji izmeštaju iz privatnih objekata, gde god za to ima tehničkih uslova. Naravno, distribucije prvo obaveste građane, pa nakon toga ekipe izlaze na teren, jer se time olakšava rad i sprečavaju zloupotrebe. Za sada se neće izmeštati brojila iz stambenih zgrada, jer je akcenat stavljen na individualne stambene objekte, a ovaj posao rade ovlašćena lica operatora distributivnog sistema "EPS Distribucija".

Iz EPS-a ukazuju da se izmeštanjem brojila van dvorišta sprečavaju bilo kakve manipulacije korisnika sistema, jer je merno mesto u svakom trenutku dostupno ekipama EPS-a, bez ulaženja u privatne posede, odnosno privatna dvorišta. Time se sprečava krađa struje, ali i obezbeđuje pravovremena reakcija u slučajevima kada dođe do požara ili kvara na brojilu jer će radnici moći da priđu mernom mestu. Upravo to i propisuje Zakon – sva brojila moraju biti dostupna službenim licima distribucije, ne samo zbog očitavanja, već i kontrole i održavanja.

Iako su brojila na stubovima novina za građane Srbije to je uobičajena praksa u mnogim državama Evrope, ali i u Americi i Kanadi gde je ulaz na privatni posed zabranjen. Na taj korak odlučile su se i neke zemlje u regionu, pa su u Grčkoj već izmeštena sva brojila iz privatnih kuća i individualnih objekata, a u Crnoj Gori se na električnim stubovima nalazi već 90 odsto mernih mesta.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, D. Mlađenović, 08.05.2016.
Naslov: Redakcija