Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: SVAKI REDOVAN (PLANIRAN) NADZOR PODRAZUMEVA OBAVEZNU UPOTREBU KONTROLNIH LISTA. AKO INSPEKCIJA NE SAčINI KONTROLNE LISTE IZ SVOJE OBLASTI NADZORA ILI IH NE PRIMENJUJE U REDOVNOM NADZORU I NE OBJAVI IH, RUKOVODIOCU INSPEKCIJE PRETI NOVčANA KAZNA OD 120.000 DO 150.000 DINARA. INSPEKTORI POčINJU NADZOR SA NALOGOM, KOJI JE OBAVEZAN ZA SVE INSPEKCIJE I SADRżI PREDMET I PLANIRANO TRAJANJE NADZORA


Tržišna inspekcija do sada je kontrolisala samo one koji su radili potpuno nelegalno. Od pre nekoliko dana oni mogu da pokucaju i na vrata onih koji su privremeno odjavili radnje, a u stvari i dalje rade u punom kapacitetu. Na ovaj način tržišni inspektori su na osnovu informacija iz APR izlazili na teren kako bi se na licu mesta uverili da li određeni poslodavci zaista ne rade, kako su i prijavili.

Ovo je samo jedan detalj iz Zakona o inspekcijskom nadzoru("Sl. glasnik RS", br. 36/2015 - dalje: Zakon) čija je puna primena počela 30. aprila 2016. godine. U tržišnoj inspekciji u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija ističu da je suština primena njegovih ključnih delova u funkciji privrede i građana.

Lidija Stojanović, pomoćnik ministra i glavni tržišni inspektor, smatra da je dobro to što će, između ostalog, sve inspekcije raditi po ujednačenim parametrima. Zakon je svim inspekcijama dao mogućnost da se fokusiraju na najvažnije stvari sa aspekta rizika i akcionog plana.

- Bilo bi dobro kada bi sve inspekcije pokušale da pojasne pitanja koja se postavljaju kontrolisanim subjektima, dok će vreme pokazati koliko je sve što se traži i primenljivo - kaže Stojanović. - Videćemo da li će malom trgovcu biti sva jasno šta od njega tražimo. Efekti ovog Zakona će se videti u delu koji se odnosi na suzbijanje nelegalne trgovine.

Obavezna upotreba kontrolnih lista, nadzor po prethodno usvojenom planu i obavezan nalog za inspekcijski nadzor, novine su koje je predvideo Zakon i pojedine inspekcije ih već uspešno sprovode.

Kako je rečeno u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, za poljoprivrednu inspekciju novina je samo obavezan nalog, koji sadrži predmet i planirano trajanje nadzora, a Zakon predstavlja samo bolji alat za rešavanje konkretne situacije.

- Krovni propis po kojem postupa poljoprivredna inspekcija je Zakon o bezbednosti hrane ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) i novine koje donosi Zakon o inspekcijskom nadzoru su samo uklopljene u dosadašnji rad inspektora - kažu u Ministarstvu poljoprivrede.

Kao primer oni navode lakšu kontrolu kod neregistrovanih subjekata koji se bave proizvodnjom.

- Novine koje Zakon donosi su redovan, odnosno planiran nadzor koji podrazumeva obaveznu upotrebu kontrolnih lista - kaže Željko Ožegović, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, koje je i kreiralo ovaj propis. - Privrednici će moći sami sebe da prekontrolišu i pravovremeno otklone nedostatke pomoću kontrolne liste koja se objavljuje na internet-stranici inspekcija.

Ako inspekcija ne sačini kontrolne liste iz svoje oblasti nadzora ili ih ne primenjuje u redovnom nadzoru i ne objavi ih, kako bi privrednici mogli da ih koriste, rukovodiocu inspekcije preti novčana kazna od 120.000 do 150.000 dinara.

Upravni inspektorat Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave već je krenuo u nadzor s početkom pune primene Zakona kako bi se utvrdilo stanje da li su sve inspekcije objavile svoje kontrolne liste.

- Novina je i to što sve inspekcije sprovode nadzore po prethodno usvojenom planu, koji se zasniva na utvrđenom stanju u oblasti nadzora i na sistematično pripremljenoj proceni rizika - kaže Ožegović.

Plan nadzora je novina za mnoge inspekcije, ali ne za sve. Nadzor se, uglavnom do sada, zasnivao na "spoljnim impulsima", tj. prijavama građana i privrede. Sada plan mora da sadrži učestalost i obuhvat nadzora po oblastima i svakom od stepena rizika, planirane mere preventivnog delovanja, aktivnosti za sprečavanje delovanja neregistrovanih subjekata, period vršenja nadzora itd.

On naglašava da je takođe bitna novina je i to što inspektori počinju nadzor sa nalogom.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. Skenderija, 09.05.2016.
Naslov: Redakcija