Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST: Povraćaj PDV-a za bebi opremu može da se ostvari za bebe rođene zaključno sa 30. junom 2018. godine


Povraćaj PDV za bebi-opremu još će važiti za roditelje sve dece rođene do 1. jula 2018. godine. I to sve dok njihovi mališani ne napune dve godine. Za decu rođenu posle ovog datuma važiće drugi zakon, odnosno nedavno usvojeni Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017).

To je rezultat Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, kako bi se regulisala prava, onih koje ne tretira novi Zakon. Dakle, osim vraćanja poreza na krevece, pelene, kašice i ostalu propisanu robu namenjenu najmlađima, dobijaće i roditeljski dodatak po starom obračunu, a novorođeni posle 1. jula dobiće stimulativnije dodatke.

Kada poslanici izglasaju novu verziju Zakona o PDV-u, posebnom stopom od deset odsto biće, pored kompletne, oporezovana i dopunska smeša za ishranu stoke. PDV se i dalje neće plaćati za carinske prodavnice.

Strani poslodavci su se izborili za to da ne podležu PDV ako trguju s domaćim PDV obveznikom, korisnikom slobodne zone, kada je ta roba namenjena izvozu, odnosno ugrađuje se u dobra namenjena inostranstvu. Predviđa se i povraćaj PDV strancima koji nisu registrovani PDV obveznici u Srbiji, ali zato PDV plaća primalac dobara i usluga. Pravo na povraćaj bi važilo od početka 2019. godine.

Osim, ovog Ministarstvo finansija je pripremilo i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Cilj ovih izmena je stvaranje uslova za transformaciju Poreske uprave, koja bi trebalo da se okonča do 2020. godine.

Prema postojećem zakonskom rešenju, Poreska uprava obavlja kancelarijsku kontrolu, terensku kontrolu i radnje u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela. Prema novoj verziji, Poreska uprava najpre pruža poreske usluge, a onda obavlja i poresku kontrolu i radnje u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela.

Između ostalog, precizira se iz kojih sredstava je moguće prinudno naplatiti poreski dug. I dosad je na raspolaganju bila celokupna imovina, ali je sada napomenuto da se to odnosi i na štednju, ali i sve druge prihode na tekućim računima poreskih obveznika.

- Omogućava se poreskim obveznicima da mogu, ukoliko im plaćanje poreske obaveze predstavlja neprimereno veliko opterećenje, a što ceni poreski organ u svakom konkretnom slučaju, da pri odobravanju prava na odlaganje plaćanja obaveze ostvare i pravo na grejs period do 12 meseci- stoji u Predlogu zakona.

Poreznici će nastaviti da objavljuju imena najvećih dužnika, ali se uvodi ograničenje - pravna lica s poreskim dugom od najmanje 20 miliona dinara i preduzetnici koji duguju pet miliona dinara. Novina je da će poreznici početi da objavljuju i spiskove onih koji najurednije podmiruju svoje obaveze.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. Bulatović, 04.04.2018.
Naslov: Redakcija