Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAVRŠETAK PRELIMINARNE ZBIRNE OBRADE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013 GODINU: 17. APRIL 2014. GODINE POSLEDNJI DATUM DO KADA JE MOGUćE PODNETI ZAHTEV ZA ZAMENU REDOVNOG GODIšNJEG FINANSIJSKOG IZVEšTAJA ZA 2013. GODINU


Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sva privredna društva i zadruge, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, ogranke stranih pravnih lica sa sedištem u inostranstvu, koji obavljaju privrednu delatnost na području Republike Srbije, kao i sva druga pravna lica (političke organizacije, sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica, fondacije i zdužbine, udruženja, komore) i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva da je četvrtak, 17. april 2014. godine, poslednji datum do kada je moguće podneti zahtev za zamenu redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu, saglasno propisima.

Registar finansijskih izveštaja neće prihvatati zamene redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za napred navedene obveznike dostavljene posle navedenog datuma, odnosno dalja korekcija podataka u pomenutim izveštajima biće moguća samo na osnovu izveštaja revizora (za obveznike revizije) ili po nalogu nadležnog državnog organa.

Posle okončanja preliminarne zbirne obrade redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za navedene obveznike, Registar će objaviti individualne podatke iz ispravnih izveštaja na internet strani APR.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 9.4.2014.