Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA: UDRUżENJE BANKARSKIH KLIJENATA PROTIVI SE IZMENAMA ZAKONA, KOJE BI OMOGUćILE BANKAMA DA NENAPLATIVE KREDITE FIZIčKIH LICA PRODAJU AGENCIJAMA ZA NAPLATU POTRAżIVANJA


Udruženje bankarskih klijenata Efektiva oštro se protivi najavljenim izmenama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014), koje bi omogućile bankama da nenaplative kredite fizičkih lica prodaju agencijama za naplatu potraživanja.

"Smatramo da bankarsko tržište u Srbiji još nije na tom nivou uređenosti da bi moglo da garantuje zakonit tretman građana u odnosu na firme specijalizovane samo za tu vrstu posla", navodi se u saopštenju.

Dokaz za to su svakodnevni problemi kod otkupa kredita pravnih lica, gde dug od 100.000 dinara volšebno naraste na 500.000, bez ikakvog obrazloženja i kalkulacije. Udruženje napominje da i u ovom trenutku banke angažuju spoljne saradnike za naplatu potraživanja, obično advokatske kancelarije spremne da krše advokatske kodekse, te je i tu česta pojava astronomski uvećanih dugova koje ti advokati potražuju u ime banaka.

Banke moraju snositi deo tereta za neodgovorno ponašanje u prošlosti, te se samostalno moraju angažovati oko naplate kredita koje su odobravale uz liberalnije procene kreditne sposobnosti dužnika, a sve u cilju plasiranja što većeg broja kredita. Taj teret ne smeju snositi građani kroz sklapanje sumnjivih aranžmana između banaka i agencija za naplatu potraživanja, čija beskrupuloznost može povećati socijalne probleme ionako osiromašenog građanstva. Narodna banka Srbije, smatra Efektiva, mora ostati dosledna u tom stavu, a izgovori o rasterećenju bankarskog sistema, uz mogućnost da banke ponude jeftinije kredite u budućnosti, jednostavno ne "piju vodu", jer dobrih klijenata u Srbiji ima sve manje i banke svejedno nemaju kome da plasiraju te jeftinije kredite.

Prvi zadatak NBS je da agilnije izvrši kontrolu rada banaka, izmeni Zakon u smislu da ograniči banke u naplati nezakonitih zateznih kamata i raznih fantomskih provizija, kako bi se uticalo na utvrđivanje realnog potraživanja banke, pa tek onda da razmišlja o prodaji kredita fizičkih lica agencijama za naplatu potraživanja, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Danas, 09.03.2016.
Naslov: Redakcija