Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DOPIS ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE DRŽAVNIM ORGANIMA, U VEZI PRIMENE ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU U ODNOSU NA BRANIOCE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI


Pogledajte dopis koji je Advokatska komora Srbije uputila nadležnim državnim organima zbog primene Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru, u odnosu na naknadu za rad branilaca po službenoj dužnosti. Dopisi su upućeni Ministartsvu finansija, Ministarstvu pravde, Narodnoj banci Srbije, Poreskoj upravi, Upravi za trezor, Visokom savetu sudstva, Vrhovnom kasacionom sudu i svim sudovima na teritoriji Republike Srbije.

"broj: 227/2014
6.3.2014.

Predmet: primena Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru u odnosu na branioce po službenoj dužnosti

Poštovani,

Zakonom o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013) propisana je obaveza umanjenja neto prihoda zaposlenih, odnosno angažovanih lica u javnom sektoru koji ostvaruju neto prihod veći od 60.000,00 dinara mesečno. Na osnovu ovog Zakona donet je Pravilnik o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 115/2013 i 8/2014.

U postupku primene ovog zakona postavljeno je pitanje obračuna i isplata nagrada za rad branioca po službenoj dužnosti i jedan broj sudova sa teritorije mesne nadležnosti Apelacionog suda u Beogradu (primer: Viši i Osnovni sud u Smederevu) POGREŠNO JE primenio navedeni zakon i umanjio nagrade za rad branilaca po službenoj dužnosti. O pogrešnoj primeni Zakona o umanjenju neto prihoda u javnom sektoru obavešteni smo od strane advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije.

Pozivamo Vas da u okviru svoje nadležnosti HITNO preduzmete sve neophodne mere za otklanjanje nepravilnosti u radu državnih organa nadležnih za primenu navedenog zakona, a nad čijim radom Ministarstvo finansija vrši nadzor i kontrolu zakonitosti rada.

U cilju otklanjanja uočenih nepravilnosti ukazujemo na sledeće:

- član 1. Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013) propisuje da se ovim zakonom uređuje umanjenje neto zarada i drugih neto primanja zaposlenih, odnosno angažovanih lica u javnom sektoru;

- članom 2. stav 1. alineja 2, citiranog Zakona definisani su pojmovi koji su upotrebljeni u Zakonu: pa se kao zaposleni, odnosno radno angažovani u javnom sektoru smatraju lica koje je kod isplatioca prihoda svrstanog u javni sektor zasnovalo radni odnos, obavlja privremene i povremene poslove u skladu sa zakonom koji uređuje rad ili prima naknadu za rad na osnovu ugovora o delu, ugovora o dopunskom radu, ugovora o autorskom delu i slično, kao i postavljeno, imenovano, odnosno izabrano lice kod isplatioca prihoda. Istovetnu odredbu sadrži i Pravilnik o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru;

- Zakonom o radnim odnosima u državnim organima ("Sl. glasnik RS", br. 48/91, 44/98, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005, 23/2013) utvrđeno je ko se smatra zaposlenim, postavljenim, imenovanim odnosno izabranim licem. IZABRANIM LICEM smatra se ono lice KOJE BIRA NARODNA SKUPŠTINA, a POSTAVLJENIM LICEM se smatra ono lice koje POSTAVLJA VLADA ODNOSNO DRUGI NADLEŽNI ORGAN i oni svoja prava i dužnosti iz radnog odnosa ostvaruju u skladu sa ovim zakonom, a o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, i postavljenih, odnosno izabranih lica u državnom organu odlučuje funkcioner koji rukovodi državnim organom;

- ADVOKATI - BRANIOCI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI OBAVLJAJU SAMOSTALNU DELATNOST I NISU U RADNOM ODNOSU U SUDU U KOME OBAVLJAJU TU DUŽNOST, niti mogu da budu u radnom odnosu kod bilo kog drugog poslodavca;

- SUD ADVOKATA - BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI POSTAVLJA NA OSNOVU I U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU, a ne prema odredbama Zakona o radu, ili Zakona o radnim odnosima u državnim organima;

- OBAVLJAJUĆI DUŽNOST BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI ADVOKAT U SUDU NE OSTVARUJE NIJEDNO PRAVO IZ RADNOG ODNOSA, JER TAKAV RADNI ODNOS NE POSTOJI I BIO BI SUPROTAN ODREDBAMA USTAVA RS I ZAKONA O ADVOKATURI KOJI ADVOKATURU DEFINIŠU KAO SAMOSTALNU I NEZAVISNU SLUŽBU PRUŽANJA PRAVNE POMOĆI;

- NAGRADA ZA RAD BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI OBRAČUNAVA SE U SKLADU SA ZAKONIKOM O KRIVIČNOM POSTUPKU, ZAKONOM O ADVOKATURI, TARIFOM O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA I PRAVILNIKOM O VISINI NAGRADE ZA RAD BRANILACA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI;

- NAGRADA ADVOKATA BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI NE PREDSTAVLJA NETO ZARADU U SMISLU ČLANA 2. STAV 3. DO 7. ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU.

SA SVIH NAPRED IZNETIH RAZLOGA NESUMNJIVO PROIZILAZI DA SE ODREDBE ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA NA LICA U JAVNOM SEKTORU NE ODNOSE NA OBRAČUN I ISPLATU NAGRADA ZA RAD BRANILACA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, PA VAS MOLIMO DA PREDUZMETE SVE MERE IZ SVOJE NADLEŽNOSTI KAKO BI S E ODMAH OTKLONILE SVE NEPRAVILNOSTI, IZVRŠIO OBRAČUN I ISPLATA NAGRADA ZA RAD BRANILACA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI U SKLADU SA ZAKONIKOM O KRIVIČNOM POSTUPKU, ZAKONOM O ADVOKATURI, TARIFOM O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD BRANILACA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI I PRAVILNIKOM I VISINI NAGRADE ZA RAD BRANILACA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI.

Molimo za hitnost u postupanju kako bi se otklonile nepravilnosti i predupredile moguće negativne posledice."

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 9.3.2014.