Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USTAVOM, ZAKONOM O UREĐENJU SUDIJA I ZAKONOM O SUDIJAMA ZABRANJUJUJE SE PRITISAK NA PRAVOSUĐE


DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE POZVALO VISOKI SAVET SUDSTVA DA POLITIČARIMA JASNO STAVI DO ZNANJA DA SE UZDRŽE OD NEPRIMERENIH PRITISAKA, A MEDIJIMA DA ODGOVORNO IZVEŠTAVAJU O SUDSTVU

Ukazujući na odavno izgubljeno poverenje u članove VSS iz reda sudija, Društvo sudija Srbije pozvalo je predsednika saveta da se postara da ovo telo izvrši tu svoju ustavnu dužnost i preduzme primerene mere u cilju popravljanja neopravdano lošeg odnosa prema sudstvu.

Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije kaže da su podsetili  predsednika VSS  da je još sredinom 2013. godine Društvo sudija Srbije ukazalo na sve rašireniju pojavu neprimerenih reakcija povodom odluka koje sudije donose u predmetima u kojima postupaju - posebno u izvršnim i krivičnim.

Policija i javno tužilaštvo pozivaju sudije na informativne razgovore i protiv njih pokreću krivične postupke. To je konkretan vid pritiska na pravosuđe – kazala je Boljevićeva za „Politiku”.

Prema njenim rečima, Društvo sudija je ukazalo na situaciju u kojoj je tokom cele prošle godine vršen nezakonit pritisak na jedno sudsko veće u Apelacionom sudu u Kragujevcu da izmeni odluku koja je, navodno, odstupala od dotadašnje prakse.

Taj pritisak se ogledao u tome da su godišnjim rasporedom za ovu godinu, svi članovi veća bili razmešteni u tri različita veća, a protiv predsednika tog veća je podneta disciplinska prijava zato što nije hteo da odstupi od svoje odluke.

– Ukazali smo i na to da je od avgusta 2013. godine pa u narednih nekoliko meseci sudija M.I., tada izvršni sudija Osnovnog suda u Valjevu sudske jedinice u Ljigu, bio onemogućavan da sprovede izvršenje pravosnažne odluke u vezi sa međunarodnom otmicom deteta.

Sudija je uporno bio medijski omalovažavan i izložen javnim pretnjama državnih zvaničnika za razrešenje.

Takođe smo ukazali da se od decembra 2013. godine vrše grubi pritisci, prikriveni i javni, na sudiju Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu V.V.. Zbog tih pritisaka, on se obratio VSS-u.

Bio je to prvi takav slučaj u istoriji srpskog pravosuđa – otkriva predsednica strukovnog udruženja sudija.

Ona je navela i da su u januaru ove godine, upućene ozbiljne pretnje V.V., sudiji Višeg suda u Novom Pazaru i članovima njenog veća prilikom javnog objavljivanja presude…

Na pitanje da li postoji zakonski okvir kojim bi mogli da se sankcionišu pritisci na sudstvo, Boljevićeva kaže:

– Pre svega iz ustavnih odredaba proizilazi da se ne sme vršiti pritisak na pravosuđe. Može se kritikovati, ali ne na neprimeren način. U Zakonu o uređenju sudija i Zakonu o sudijama je zabranjeno da se vrši neprimeren pritisak na sudije. Ali, bez obzira na to što je to zabrana na najvišem mogućem pravnom nivou, očigledno je da se o tome ne vodi računa. Naročito je to izraženo sada kada su počela međusobna politička „takmičenja” pred izbore.

Predsednica Društva sudija naglasila je da nije reč o zaštiti sudija njih radi, već o obezbeđenju uslova da svaki građanin Srbije, kada se nađe pred sudom, ostvari pravovremenu i pravičnu sudsku zaštitu, što je jedino moguće ako je sudija nezavisan i nepristrastan.

Izvor: Tanjug, politika.rs