Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 27 OD 7.3.2014/ODABRANI DOKUMENTI


 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VETERINARSKO-SANITARNIM USLOVIMA, ODNOSNO OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA ZA HIGIJENU HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA, KAO I O USLOVIMA HIGIJENE HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA I ZAVISNIH DRUŠTAVA KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ TO PREDUZEĆE, KAO I DRUŠTAVA KAPITALA I NJEGOVIH ZAVISNIH DRUŠTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KVALITETU HRANE ZA ŽIVOTINJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHODE GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • IZMENA LISTE LICA KOJIMA JE IZDATA DOZVOLA ZA EMITOVANJE PROGRAMA NA OSNOVU JAVNOG KONKURSA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I RADIO PROGRAMA ZA PODRUČJE REGIONA I LOKALNA PODRUČJA, BROJ 03-2190/12/13-9 OD 7. AVGUSTA 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD – ZEMUN ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O RASPOREDU RADNOG VREMENA U SLUŽBAMA VLADE REPUBLIKE SRBIJE, MINISTARSTVIMA, POSEBNIM ORGANIZACIJAMA, REPUBLIČKOM JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU I ORGANIMA ZA PREKRŠAJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-57/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-58/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-59/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-60/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-61/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-62/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-63/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-64/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA USTAVNOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "STARA PLANINA" ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA USTAVNOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • ODLUKA O STANDARDIZACIJI ROMSKOG JEZIKA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1517/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
Izvor: Paragraf Lex