Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O TURIZMU: 262 turističke agencije imaju nove licence, koje će važiti tri godine


Do 3. februara 2020. godine, Agencija za privredne registre je izdala 262 licence turističkim agencijama organizatorima putovanja, koji su u proteklih mesec dana uskladili svoje poslovanje sa novim Zakonom o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019 - dalje: Zakon) i Pravilnikom o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavlјanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019), koji se primenjuje od 1. januara 2020. godine.

Zaklјučno sa 31. januarom, odnosno 3. februarom, iz Registra turizma je izbrisano 215 turističkih agencija kojima su prestale da važe licence izdate po odredbama propisa koji je bio na snazi do dana početka primene novog Zakona. Te agencije su izgubile status organizatora putovanja i ne mogu da obavlјaju delatnost sve dok ne dobiju nove licence.

Registracione prijave za izdavanje licence podnelo je 140 turističkih agencija i ti postupci se trenutno vode u Agenciji, koja je tokom vikenda radila kako bi obradila što veći broj predmeta i izdala licence turističkim agencijama koje su ispunile propisane uslove i na vreme podnele zahtev Agenciji za privredne registre.

Nove licence, razvrstane u propisanu kategoriju prema novom Zakonu, važiće 3 godine od datuma donošenja rešenja o izdavanju licence.

Izvor: Vebsajt APR, 05.02.2020.
Naslov: Redakcija