Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Advokat može biti određen kao lice za zaštitu podataka o ličnosti


Upravni odbor Advokatske komore Beograda zauzeo stav da advokat može biti određen kao lice za zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa odredbama člana 56. do 58. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).

Ovakav stav je zauzet imajući u vidu da Zakon o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US), Statut Advokatske komore Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2018) i Kodeks profesionalne etike advokata ("Sl. glasnik RS", br. 27/2012) ne propisuju da je obavljanje poslova lica za zaštitu podataka o ličnosti nespojivo sa advokaturom.

Na ovaj način se proširuje krug poslova koje advokati mogu obavljati.

Izvor: Vebsajt AK Beograda, 05.02.2020.
Naslov: Redakcija