Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DONET POSLOVNI PLAN ZA UNAPREĐENJE ORGANIZACIJE I RADA CARINSKE SLUŽBE ZA PERIOD 2020. – 2024. GODINE


Vlada Republike Srbije je, na zasedanju 6. februara 2020. godine, donela Zaključak kojim se usvaja Poslovni plan za unapređenje organizacije i rada carinske službe Ministarstva finansija za period 2020. – 2024. godine.

Uprava carina RS, kao izvršni organ u sastavu Ministarstva finansija, koji sprovodi carinske i druge propise Republike Srbije, imala je u prethodnom periodu u primeni Plan razvoja carinske službe za period 2017. – 2020. godine. U cilju obezbeđenja kontinuiranog strateškog planiranja UC, bilo je neophodno doneti novi dokument kojim će biti razrađen dalji razvoj carinske službe. Ovo je u skladu sa preporukama koje je Evropska komisija iznela u Godišnjem izveštaju EK o napretku Republike Srbije za 2015, 2016, 2018 i 2019. godinu. Takođe, donošenje strategije razvoja UC pominje se u Pregovaračkoj poziciji Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije EU za Pregovaračko poglavlje 29 - Carinska unija, kao i Zajedničkoj poziciji Evropske unije za Pregovaračko poglavlje 29, usvojenoj na Međuvladinoj konferenciji o pristupanju Republike Srbije EU u junu 2017. godine.

Naziv strateškog dokumenta - Poslovni plan za unapređenje organizacije i rada carinske službe Ministarstva finansija za period 2020. – 2024. godine - prilagođen je važećem nacionalnom zakonodavstvu RS, posebno Zakonu o planskom sistemu.

Poslovni plan za unapređenje organizacije i rada carinske službe Ministarstva finansija za period 2020. – 2024. godine sadrži nekoliko delova, i to: uvod, ključne izjave, strateški kontekst, standarde poslovanja, strateške ciljeve, mere za realizaciju ciljeva, implementaciju i završne odredbe.

Poslovni plan za unapređenje organizacije i rada carinske službe obuhvata sledeće strateške ciljeve:

1.         efikasna naplata prihoda;

2.         efektivni carinski postupci i kontrole;

3.         EU integracije i unapređenje međunarodne saradnje;

4.         razvoj informacionih i komunikacijskih tehnologija;

5.         strateško upravljanje, modernizacija i reforme;

6.         upravljanje ljudskim resursima i razvoj; i

7.         poboljšanje uslova rada.

Pregled mera i aktivnosti razrađenih u okviru navedenih strateških ciljeva je u prilogu Poslovnog plana za unapređenje organizacije i rada carinske službe i čini njegov sastavni deo. Pregledom mera i aktivnosti su definisane organizacione jedinice odgovorne za sprovođenje mera, ključni indikatori učinka, rokovi za realizaciju pomenutih aktivnosti, kao i potrebna finansijska sredstva za realizaciju istih, u obimu u kojem su finansijska sredstva u trenutku izrade Pregleda poznate. Odredbe Akcionog plana za sprovođenje Plana razvoja carinske službe za 2017-2020. godine, usvojenog Zaključkom Vlade 05 br. 483-12607 ("Sl. glasnik RSˮ, br. 116/2017), koje se odnose na 2020. godinu, zamenjene su odredbama (ciljevi, mere i aktivnosti) u ovom planu.

Poslovnim planom za unapređenje organizacije i rada carinske službe za period 2020-2024. godine je takođe predviđeno da će UC raditi na njegovoj primeni, kako bi ispunila zahteve Vlade Republike Srbije za unapređenje rada carinske službe. Mere će se utvrđivati, a aktivnosti redovno nadgledati i ocenjivati. Uprava carina će dostavljati Vladi godišnje izveštaje o ispunjenosti ciljeva iz ovog plana.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 09.02.2020.