Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: Fizička i pravna lica dužna su da prilikom vršenja popisa ovlašćenom popisivaču omoguće pristup objektima, da stave na uvid svu raspoloživu dokumentaciju koja se odnosi na objekte koji su izgrađeni na lokaciji. Ukoliko ne poseduju navedenu dokumentaciju, dužna su da, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, daju tačne i istinite podatke o vlasniku parcele i objekata, kao i da omoguće popisivaču identifikaciju i fizičko merenje objekta


U Opštini Petrovac na Mlavi nedavno je počeo popis nezakonito izgrađenih objekata, u skladu sa Zakonom o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) koji je stupio na snagu 27. novembra 2015. godine.

Ovaj Zakon predviđa da nezakonito izgrađeni objekti, za koje nije podnet zahtev za legalizaciju po ranije važećim zakonima, budu popisani od strane opštinskih komisija.

- Fizička i pravna lica dužna su da prilikom vršenja popisa ovlašćenom popisivaču omoguće pristup objektima, da stave na uvid svu raspoloživu dokumentaciju koja se odnosi na objekte koji su izgrađeni na lokaciji. Ukoliko ne poseduju navedenu dokumentaciju, dužna su da, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, daju tačne i istinite podatke o vlasniku parcele i objekata, kao i da omoguće popisivaču identifikaciju i fizičko merenje objekta - navodi se u opštinskom obaveštenju.

Popisivači sa sobom nose legitimacije, koju su dužni da je pokažu vlasnicima ili članovima domaćinstva.

Da bi neki objekat bio ozakonjen neophodno je platiti taksu u zavisnosti od površine objekta: do 100 m2 - 5.000 dinara, 100-200 m2 - 15.000, 200-300 m2 - 20.000, odnosno 50.000 dinara za objekte preko 300 m2, kao i podneti izveštaj o zatečenom stanju, sa elaboratom geodetskih radova ovlašćene projektantske kuće.

Izvor: Vebsajt Danas, M. V., 08.02.2017.
Naslov: Redakcija