Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST PODNOŠENJA IZMENJENE PORESKE PRIJAVE POSLE POKRETANJA POSTUPKA PORESKE KONTROLE ZA KONTROLISANI PORESKI PERIOD ODNOSNO NAKON DONOŠENJA REŠENJA O UTVRĐIVANJU POREZA - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 40
  • Uprava carina: INFORMACIJA O CR MAJDANPEK U VEZI SA PEČATOM O POREKLU ROBE - Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku: član 5
  • Uprava carina: UVOZ NEREGISTROVANOG LEKA U TEKUĆOJ GODINI ZA PROCENJENE, ODNOSNO PLANIRANE POTREBE ZDRAVSTVENE USTANOVE U TOJ, ODNOSNO U NAREDNOJ GODINI RADI UČEŠĆA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u registar medicinskih sredstava: ćl. 4 i 5
Izvor: Paragraf Lex