Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA: Sindikat vojnih penzionera tvrdi da se spremaju izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Fondu PIO, kako bi se izbeglo obeštećenje penzionera


Kako bi se ukinula obaveza države da kao jemac Fonda PIO isplati neisplaćene delove penzija, smanjenih Zakonom o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014 i 99/2016) iz novembra 2014. godine, u toku je, tvrde u Udruženju sindikata penzionisanih vojnih lica, izrada predloga izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014).

Poučeni iskustvom od pre nekoliko godina kada su zbog neusklađivanja vojnih penzija nadležni morali da isplate svima razliku između isplaćivanih i stvarnih iznosa, sada će sve biti zakonski regulisano.

Oko mesec dana najstariji građani podnose zahteve PIO fondu kojim traže da se utvrdi njihovo dugovanje prema penzionerima. Ovi zahtevi mogu da se predaju i u ovoj godini. U kampanji "Stavi tačku na pljačku" Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica, Fondu se podnose zahtevi za izdavanje uverenja o visini i načinu povraćaja neisplaćenih iznosa penzije i uverenja o njenoj isplati u periodu od početka smanjivanja do dana podnošenja zahteva. Ova uverenja biće korišćena u postupcima zaštite njihovih ustavnih i zakonskih prava.

Kako tvrde u Udruženju, po Zakonu o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) od 1. novembra 2017. godine počela su da zastarevaju finansijska potraživanja po osnovu smanjenja penzije starija od tri godine.

- Podnošenjem zahteva oštećeni započinju postupak zaštite svojih ustavnih i zakonskih prava, koji može biti nastavljen Predlogom za vansudsko poravnanje sa Državnim pravobranilaštvom ili sudskom parnicom sa ciljem zaštite stečenih prava po osnovu penzije - kaže Jovan Tamburić, predsednik Udruženja.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. S., 09.01.2018.
Naslov: Redakcija