Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OSTVARIVANJU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE, TRUDNICA I PORODILJA: OBRASCI LIT I DTP


Na osnovu Zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja sačinjene su tri Instrukcije o primeni ovog zakona. Tekst Zakona i tekstovi svih instrukcija postavljeni su u delu Dokumenta-Zakoni-Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja zvaničnog sajta RFZO. Zakon se odnosi na decu do 18 godina, trudnice i porodilje u periodu do12 meseci po rođenju živog deteta.

Prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu navedene kategorije osiguranih lica imaju pravo na kompletnu zdravstvenu zaštititu, uključujući i pravo na lekove u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i opštim aktima RFZO kao i na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite bez obzira na osnov po kome su zdravstveno osigurani i bez obzira što im isprave o zdravstvenom osiguranju nisu overene.

Izveštaj o utvrđenoj trudnoći (obrazac LIT), trudnica dobija od lekara specijaliste ginekologije i akušerstva prilikom njene prve posete lekaru u toku koje je utvrdio postojanje trudnoće, odnosno prilikom prve posete trudnice lekaru sa neoverenom zdravstvenom knjižicom, posle stupanja na snagu ovog zakona. Izveštaj o postojanju trudnoće, trudnici može da izda i lekar u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno u lekarskoj ordinaciji sa kojom Republički fond nije zaključio ugovor, ako je postojanje trudnoće utvrđeno u takvoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno lekarskoj ordinaciji, za slučaj da trudnica ostvaruje zdravstvenu zaštitu i u zdravstvenim ustanovama sa kojima je Republički fond zaključio ugovor.

Obaveštenje o postojanju trudnoće, obavljenom porođaju, odnosno o mrtvorođenom detetu, odnosno prekidu trudnoće i u slučaju smrti deteta do godinu dana života dostavlja se filijali Republičkog fonda odmah po utvrđivanju navedenih činjenica, popunjavanjem obrasca DTP i slanja obrasca elektronskim putem.

Obrasci se nakon popunjavanja na način na koji je opisano u Instrukciji o primeni ovog zakona, šalju u matičnu filijalu RFZO koja je izdala zdravstvenu knjižicu, ovlašćenom licu za prijem obaveštenja. Za više detalja oko primene ovog zakona, kontaktirati matičnu filijalu RFZO.

Izvor: Vebsajt Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 9.1.2014.