Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVINE U CARINJENJU POLOVNIH VOZILA


Uprava carina Republike Srbije sprovela je sveobuhvatnu analizu rada službe kojom je ustanovljeno da se praksa prilikom carinjenja vozila razlikuje od carinarnice do carinarnice u zavisnosti od izvora informacija koji se koristi kao reper za proveru vrednosti vozila. Da bi se ova pojava sprečila, a uslovi za carinjenje bili jednaki za sve, Uprava carina je donela odluku da se ubuduće koriste isključivo podaci iz raspoloživog domaćeg kataloga, a to je katalog Auto-moto saveza Srbije (AMSS).

Napominjemo pritom da je Uprava carina u želji da uvede više reda u postupak carinjenja vozila koristila mogućnost propisanu Carinskim zakonom, a što je u skladu i sa odredbama Opšteg Sporazuma o carinama i trgovini (GATT), i sa preporukom Svetske carinske organizacije da se prednost da kataloškim podacima na domaćem tržištu zemlje uvoznice.

Pre nego što je doneta odluka o primeni kataloga AMSS, Uprava carina je konsultovala vodeće uvoznike i špeditere koji su potvrdili da im uvođenje ujednačene prakse odgovara.

Teza da su vrednosti prikazane u tom katalogu nepovoljne po kupce nije tačna, jer je uopštena. Upoređivanjem dosadašnjih izvora i kataloga AMSS vidi se da postoje i slučajevi da je vrednost nekih modela viša, ali istovremeno je kod nekih drugih - niža.

Činjenica je takođe da pomenuti katalog AMSS koriste i druge državne institucije poput Poreske uprave i osiguravajućih društava, jer je to jedini raspoloživi kataloški izvor informacija o vrednosti vozila na domaćem tržištu.

Dakle, nema govora o bilo kakvoj obmani, naprotiv, obmane će na ovaj način biti onemogućene. Faktura, odnosno prijavljena vrednost će i dalje biti osnovni izvor informacija o vrednosti vozila, ali ako ta vrednost pobuđuje sumnju carinskih službenika, jer ne deluje realno, njihovo je pravo i zakonska obaveza da je prekontrolišu i eventualno ospore.

Uprava carina obaveštava pritom javnost da će ujednačavanje prakse carinarnica biti u najskorijem periodu sprovedeno i u postupcima carinjenja ostalih roba, a ne samo vozila. Na taj način, carinska služba maksimalno će smanjiti prostor za zloupotrebe i malverzacije.

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 9.1.2014.