Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


KOMENTAR DEVETIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM - "Sl. glasnik RS", br. 120/2013

PRIPREMANJE I DOSTAVLJANJE KVARTALNIH IZVEŠTAJA O JAVNIM NABAVKAMA: • Popunjavanje obrazaca u okviru aplikativnog softvera na internet stranici Uprave za javne nabavke •

Izvor: Paragraf Lex