Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O NACIONALNOM DNK REGISTRU: Usvajanjem ovog zakona vrši se harmonizacija sa propisima EU


U periodu od 19. oktobra do 10. novembra 2016. godine, održana je javna rasprava o Nacrtu zakona o nacionalnom DNK registru.

Tekst Nacrta zakona predstavljen je na okruglim stolovima koji su organizovani u Beogradu, Nišu i u Novom Sadu.

Tokom javne rasprave predstavljeni su zahtevi koje bi ovaj Nacrt zakona trebalo da uskladi i reši: harmonizacija sa propisima EU, zaštita podataka o ličnosti, formiranje jedinstvene baze, kao osnov za razmenu podataka, postojanje većeg broja DNK laboratorija koje se bave forenzičkom DNK analizom u Republici Srbiji, usvajanje međunarodnih standarda u radu, pretpostavke za tehnička rešenja, primena Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) i drugih zakona koji su u korelaciji sa materijom predmetnog Nacrta zakona, primena sporazuma o policijskoj saradnji, priprema novih propisa, izmena i dopuna postojećih.

Tokom održane javne rasprave posebno su istaknute primedbe, predlozi, i sugestije koje se odnose na:

• izostanak konsultacija sa predstavnicima drugih DNK laboratorija u toku izrade Nacrta zakona, nakon čega je upućen poziv da se primedbama i sugestijama na Nacrt zakona aktivno učestvuje u pripremi finalne verzije teksta Nacrta zakona o nacionalnom DNK registru koji će biti upućen na mišljenje nadležnim institucijama RS;

• obavezu akreditacije drugih DNK laboratorija u RS, u smislu predviđenih kratkih rokova za akreditaciju i troškova iste;

• uspostavljanje Nacionalnog DNK registra u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova;

• potreba za tačnim definisanjem mešanih DNK profila koji bi se unosili u nacionalni DNK registar;

 • pitanje unosa DNK profila spornih tragova koji su utvrđeni pre početka rada na Nacrtu zakona o nacionalnom DNK registru, a koji nemaju Evropski standardni set lokusa;

• regulisanje načina dostave DNK profila i unosa od strane drugih DNK laboratorija u Nacionalni DNK registar;

• poboljšanje kvaliteta prilikom izuzimanja i dostavljanja bioloških tragova sa lica mesta i očuvanje lica mesta kao o bitnom preduslovu za tačne i kvalitetne rezultate DNK analize;

• bolju zakonsku regulativu koja bi jasnije definisala izuzimanje bioloških uzoraka nespornih uzoraka.

Svi predlozi i sugestije sa javne rasprave koji su bili usmereni na poboljšanje predloženog teksta Nacrta zakona, naročito one koje se odnose na pojašnjenje procedura na kojima su insistirali predstavnici drugih DNK laboratorija, biće posebno razmotreni i ugrađeni u tekst Nacrta zakona.

Izvor: Vebsajt MUP-a, 07.12.2016.
Naslov: Redakcija