Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O DOPUNI UREDBE O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA - TEKST PROPISA


UREDBA O DOPUNI UREDBE O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Na osnovu člana 44. stav 1. Zakona o državnim službenicima("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009 i 99/2014), Vlada donosi

UREDBU O DOPUNI UREDBE O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Član 1.

U Uredbi o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika ("Sl. glasnik RS", br. 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014 i 28/2015) u članu 38. stav 2. posle reči: "Kancelariju za evropske integracije" dodaju se zapeta i reči: "Kancelariju za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije".

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 07.12.2015.