Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA KOD UGOVARANJA NA DALJINU: NACRT ZAKONA SE ODNOSI NA BANKARSKE USLUGE, USLUGE OSIGURANJA, USLUGE U VEZI SA DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA, PLATNE USLUGE, USLUGE IZDAVANJA ELEKTRONSKOG NOVCA, FINANSIJSKE POGODBE, KAO I ZA INVESTICIONE USLUGE. DALJE USKLAđIVANJE SA PROPISIMA EU U OVOJ OBLASTI, PRE SVEGA SA DIREKTIVOM 2002/65/EU


U okviru Narodne banke Srbije pripremljen je Nacrt zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, kojim bi se unapredila zaštita korisnika finansijskih usluga u Republici Srbiji u vezi s pružanjem ovih usluga preko interneta, imejl komunikacijom, poštom ili korišćenjem drugih sredstava komunikacije na daljinu.

S obzirom na to da korišćenje savremenih tehnologija pri pružanju finansijskih usluga predstavlja jedan od važnih činilaca koji utiče na dalji razvoj finansijskog tržišta, kao i da korišćenje ovih tehnologija nalaže propisivanje dodatnih pravila kako bi korisnici finansijskih usluga bili na najbolji mogući način informisani i zaštićeni, uređivanje ove oblasti je od posebnog značaja kako za korisnike ovih usluga, tako i za finansijske institucije.

Ovim Nacrtom zakona uređeni su pravo na informisanje korisnika finansijskih usluga u predugovornoj fazi i nakon zaključenja ugovora, pravo na odustanak od ugovora na daljinu (po pravilu, u roku od 14 dana), pravo na raskid tog ugovora, pravo na zaštitu od usluga koje nisu tražene i druga prava korisnika finansijskih usluga pri ugovaranju na daljinu, kao i ostvarivanje zaštite prava i interesa tih korisnika i nadzor nad primenom odredaba ovog zakona.

Nacrt zakona se odnosi na bankarske usluge, usluge osiguranja, usluge u vezi s dobrovoljnim penzijskim fondovima, platne usluge, usluge izdavanja elektronskog novca, finansijske pogodbe, kao i za investicione usluge.

Nacrtom zakona izvršilo bi se i usklađivanje s propisima EU u ovoj oblasti, pre svega sa Direktivom 2002/65/EU. 

Izvor: Vebsajt Narodne banke Srbije, 07.12.2015.