Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU: Ministri prosvete i zdravlja propisuju bliže uslove za praćenje ishrane đaka. Osnovne škole u Srbiji moći će da osnivaju učeničke zadruge radi razvoja preduzetništva i pozitivnog odnosa učenika prema radu i povezivanja nastave sa svetom rada i prodaju proizvode koje naprave


Ministri prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i zdravlja ubuduće će propisivati bliže uslove za organizovanje, ostvarivanje i praćenje ishrane učenika u osnovnoj školi, utvrđeno je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, koji je 8. novembra 2017. godine usvojila Narodna skupština Republike Srbije.

Uređivanje bližih uslova je, kako se navodi, potrebno radi unapređivanja i poboljšanja ishrane učenika, kao i ispunjavanja kriterijuma kvaliteta i sigurnosti pri planiranju organizacije ishrane učenika u osnovnoj školi.

Osnovne škole u Srbiji moći će da osnivaju učeničke zadruge radi razvoja preduzetništva i pozitivnog odnosa učenika prema radu i povezivanja nastave sa svetom rada i prodaju proizvode koje naprave.

Predviđeno je da škola može pružati usluge i prodavati proizvode nastale kao rezultata rada u učeničkoj zadruzi, kao i udžbenike, pribor i opremu koja je potrebna za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada.

Sredstva stečena radom učeničke zadruge koriste se za proširenje materijalne osnove rada učeničke zadruge, ekskurzije, ishranu učenika, nagrade članovima zadruge i unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada u školi.

Zakonom je utvrđeno i da će u jednom odeljenju istog razreda izuzetno moći da bude i do 33 učenika, i to u planinskim područjima, u slučaju kada nema dovoljno nastavnog kadra i kada ne može da se zadovolji formula da u jednom razredu ima do 30 učenika.

Propisana je mogućnost da sve škole i javne i privatne mogu da ostvaruju programe posebne pedagoške orijentacije, a precizirane su i odredbe o nastavi kod kuće i nastavi na daljinu.

Predviđeno je da se za decu građane Srbije u inostranstvu može organizovati nastava na srpskom jeziku po posebnom programu.

Izvor: Vebsajt RTV, 08.11.2017.
Naslov: Redakcija