Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAŠTITNIK GRAĐANA: Lekarske preglede osuđenih sprovoditi u skladu sa Istanbulskim protokolom i uočene povrede fotografisati


Prilikom pregleda osuđenog, lekar KPZ-a u Sremskoj Mitrovici u zdravstveni karton nije uneo njegove navode o načinu nastanka povreda, nije ih detaljno opisao i uneo u posebnu evidenciju o povredama osuđenih, niti je obavestio upravnika Zavoda da postoje indicije da je prema osuđenom postupano nasilno. Time je povredio njegovo pravo na nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta i pravo na zdravstvenu zaštitu, utvrdio je Zaštitnik građana.

Imajući u vidu utvrđene nedostatke u radu kontrolisanog organa, Zaštitnik građana upućuje Upravi za izvršenje krivičnih sankcija Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici sledeće

P R E P O R U K E

I

Lekar u Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici će lekarske preglede osuđenih kod kojih uoči povrede na telu sprovoditi u skladu sa Istanbulskim protokolom i uočene povrede fotografisati.

II

Lekar u Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici će u zdravstvenom kartonu i posebnom izveštaju koji upućuje upravniku o utvrđenim povredama:

1)         detaljno opisivati uočene povrede;

2)         unositi navode osuđenog lica o načinu nastanka povreda;

3)         iznositi svoje mišljenje o povezanosti navoda osuđenog i nastalih povreda.

III

Lekar u Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici će u budućem radu voditi posebnu evidenciju o povredama osuđenih.

IV

Lekar u Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici će u budućem radu obaveštavati upravnika Zavoda o svakom slučaju kada postoje indicije da je prema imenovanom postupano nasilno, tako što će mu dostaviti poseban izveštaj o utvrđenim povredama osuđenog, sa navodima osuđenog o načinu nastanka povreda i svojim mišljenjem o povezanosti (uzročno-posledičnoj vezi) navoda osuđenog i nastalih povreda.

V

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija upoznaće sve zavode za izvršenje krivičnih sankcija sa sadržinom prethodno navedenih preporuka.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 07.11.2017.
Naslov. Redakcija