Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI: Agencija za borbu protiv korupcije podnela inicijativu za izmenu Zakona, kako bi se razgraničile nadležnosti Agencije, Državne revizorske institucije i Regulatornog tela za elektronske medije, koji se u nekoj meri preklapaju


Prema strateškim dokumentima koje je Srbija usvojila, apsolutno je nužno da se promeni Zakon o finansiranju političkih aktivnosti ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 123/2014) i Agencija za borbu protiv korupcije već je podnela inicijativu za izmenu Zakona, izjavila je direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, Majda Kršikapa.

"Moraju potpuno da se razgraniče nadležnosti između Agencije za borbu protiv korupcije, Državne revizorske institucije i Regulatornog tela za elektronske medije, koji se u nekoj meri preklapaju", kaže Kršikapa i dodaje da nije moguće da Agencija sprovodi stalne redovne kontrole u vezi sa prihodima i imovinom funkcionera, jer za 27.000 aktivnih funkcionera u Srbiji na tom poslu u Agenciji radi samo 12 ljudi.

Kršikapa od novog Zakona o borbi protiv korupcije očekuje da uredi na precizniji način pre svega pitanje sukoba javnih interesa i akumulacije javnih funkcija.

Govoreći o finansiranju političkih aktivnosti, ona je istakla da su i ove godine u predsedničkoj kampanji dominirala sredstva korišćena iz javnih izvora.

"Devet političkih subjekata od jedanaest, koliko ih je učestvovalo u predsedničkoj kampanji, je koristilo priloge fizičkih lica. Agencija ispituje da li su uplate bile po zakonu, da li su se kretali u limitima i da li je to politički subjekt prijavio u svom izveštaju", istakla je direktorka Agencije za borbu protiv korupcije.

Izvor: Vebsajt Danas, 07.11.2017.
Naslov: Redakcija