Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA: Predlogom zakona predviđen je ulazak privatnog kapitala u tehničko održavanje plovnih tokova. Tu se pre svega misli na poslove bagerovanja u cilju održavanja propisane dubine plovnog puta, kao i vršenja hidrografskih merenja, za koje se procenjuje da će ih efikasnije obavljati privatni sektor, a pod stručnim nadzorom Direkcije za vodne puteve


Narodna skupština Republike Srbije nastavila je, 8. novembra 2016. godine, Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja pretresom amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, kojim se ukida monopolski položaj Direkcije za vodne puteve u međunarodnim tokovima.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović, rekla je u načelnoj raspravi da će se izmenama važećeg Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 121/2012, 18/2015 i 96/2015 - dr. zakon) dozvoliti ulazak privatnog kapitala u tehničko održavanje plovnih tokova.

Tu se pre svega misli na poslove bagerovanja u cilju održavanja propisane dubine plovnog puta, kao i vršenja hidrografskih merenja, za koje se procenjuje da će ih efikasnije obavljati privatni sektor, a pod stručnim nadzorom Direkcije za vodne puteve.

Prema njenim rečima, to je način da se smanji siva ekonomija koja postoji u vodnom saobraćaju.

Jedan od ciljeva je usklađivanje odredaba Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama sa Zakonom o privatnom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 42/2015),kako bi se u najkraćem roku stvorili uslovi za primenu svih potrebnih mera za suzbijanje piratstva, krijumčarenja, krađa, šverca i drugih nezakonitih radnji na vodnim putevima.

Rešenjima iz Predloga zakona očekuje se da najkasnije do aprila 2017. bude usvojen Uredba o sigurnosnoj zaštiti u unutrašnjem vodnom saobraćaju, čime će započeti borba protiv svih oblika nelegalnih radnji u toj grani saobraćaja.

Izvor: Vebsajt RTS, 08.11.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija