Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o javnim medijskim servisima (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 83/14, 103/15, 108/16, 161/20, 129/21 i 142/22) posle člana 62v dodaje se novi član 62g koji glasi:

“Član 62g

Za obavljanje osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa, Javna medijska ustanova “Radio-televizija Vojvodine” do 31. decembra 2024. godine delimično se finansira iz budžeta Republike Srbije.

Način prenošenja sredstava iz stava 1. ovog člana uređuje Vlada posebnim aktom.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. Razlozi za donošenje Zakona

Polazeći od značaja koji javni medijski servisi imaju u očuvanju i unapređenju demokratskih vrednosti društva, Republika Srbija se opredelila da rad i položaj javnih medijskih servisa reguliše posebnim zakonom u skladu sa evropskim regulatornim okvirom.

Zakonom o javnim medijskim servisima (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 83/14,103/15, 108/16, 161/20, 129/21 i 142/22) predviđeno je da Republika Srbija obezbeđuje stabilno i dovoljno finansiranje osnovne delatnosti javnih medijskih servisa. Zakonom je predviđeno da se javni medijski servisi mogu finansirati iz takse za javni medijski servis, iz sredstava budžeta, komercijalnih prihoda i ostalih prihoda.

 Razlog za donošenje Zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima je obezbeđivanje neophodnog iznosa sredstava za rad Javne medijske ustanove “Radio-televizija Vojvodine” do 31. decembra 2024. godine, kako se obavljanje osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, ne bi dovelo u pitanje.

 Sadašnji visina takse od 299 dinara na mesečnom nivou, nije dovoljna da Javna medijska ustanova “Radio-televizija Vojvodine” nesmetano i u kontinuitetu obavlja svoju osnovnu delatnost. Zato je predviđeno da se pored takse, u 2024. godini izdvoje i sredstva iz Budžeta Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu.

 Na ovaj način obezbeđuje se stabilan sistem finansiranja javnih medijskih servisa i njihova nezavisnost, a vodi se računa i o ekonomskoj moći građana.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja    

Članom 1. Zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, predviđeno je da se Javna medijska ustanova “Radio televizija Vojvodine”, do 31. decembra 2024. godine, delimično finansira iz Budžeta Republike Srbije za obavljanje osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa.

 Stavom 2. istog člana predviđeno je da Vlada posebnim aktom urediti način prenosa obezbeđenih sredstava.

Članom 2. uređeno je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

PREGLED ODREDBE KOJOM SE DOPUNjUJE ZAKON

“Član 62 g

ZA OBAVLjANjE OSNOVNE DELATNOSTI, KOJA JE U FUNKCIJI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA, JAVNA MEDIJSKA USTANOVA “RADIO-TELEVIZIJA VOJVODINE” DO 31. DECEMBRA 2024. GODINE DELIMIČNO SE FINANSIRA IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE.

NAČIN PRENOŠENjA SREDSTAVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UREĐUJE VLADA POSEBNIM AKTOM.”


Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 06.10.2023.