Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O DODELI NAGRADA I PRIZNANJA SUDOVIMA: Vrhovni kasacioni sud dodelio nagrade sudovima za postignute rezultate i napredak u 2017. godini


Vrhovni kasacioni sud, dodelio je nagrade sudovima za postignute rezultate i napredak u tekućoj u odnosu na prethodnu godinu, 5. oktobra 2017. godine na Godišnjem savetovanju sudija Republike Srbije u Vrnjačkoj Banji.

Nagrade su dodeljene u dve kategorije "Povećanje broja rešenih starih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine" i "Povećanje broja ukupno rešenih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine".

I

U kategoriji "Povećanje broja rešenih starih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine"

Prva nagrada dodeljuje se Privrednom sudu u Beogradu.

Druga nagrada dodeljuje se Osnovnom sudu u Lazarevcu.

Treća nagrade dodeljuje se Osnovnom sudu u Ivanjici i Osnovnom sudu u Bujanovcu.

II

U kategoriji "Povećanje broja ukupno rešenih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine"

Prva nagrada dodeljuje se Višem sudu u Leskovcu.

Druga nagrada dodeljuje se Višem sudu u Nišu.

Treća nagrada dodeljuje se Trećem osnovnom sudu u Beogradu i Višem sudu u Kruševcu.

Priznanja su dodeljena za doprinos unapređenju efikasnosti i kvalitetu sudskog sistema i za inovacije koje su doprinele poboljšanju rada suda.

III

Priznanja za doprinos unapređenju efikasnosti i kvalitetu sudskog sistema dodeljuju se:

Višem sudu u Užicu, Višem sudu u Kraljevu, Prvom osnovnom sudu u Beogradu, Osnovnom sudu u Kragujevcu, Osnovnom sudu u Nišu, Osnovnom sudu u Pančevu, Osnovnom sudu u Prijepolju, Osnovnom sudu u Sjenici, Osnovnom sudu u Šapcu, Privrednom sudu u Kraljevu, Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, Privrednom sudu u Požarevcu, Prekršajnom sudu u Kruševcu, Prekršajnom sudu u Prokuplju, Prekršajnom sudu u Subotici.

IV

Priznanja za inovacije koje su doprinele poboljšanju rada suda dodeljuju se:

Drugom osnovnom sudu u Beogradu, Trećem osnovnom sudu u Beogradu, Osnovnom sudu u Novom Sadu, Osnovnom sudu u Užicu, Osnovnom sudu u Požegi.

Nagrade i priznanja predsednicima sudova uručio je predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda je istakao da sprovodeći Program nagrađivanja sudova, Vrhovni kasacioni sud već drugu godinu za redom, dodeljuje nagrade i priznanja prvostepenim sudovima koji su u periodu od polovine prošle do polovine ove godine ostvarili napredak u rešavanju starih predmeta i rešavanju predmeta uopšte.

"Ovim se motivišu sudovi koji imaju nedovoljno dobar učinak i čiji je doprinos funkcionisanju sistema kritičan, da budu efikasniji", rekao je predsednik Milojević.

Multidonatorski poverenički fond (MDTF) i Svetska banka, su omogućili sredstva za nabavku konkretnih dobara za svaki nagrađeni sud, izradu plaketa i priznanja i svečanost dodele nagrada i priznanja sudovima.

U nastavku možete preuzeti:

Izvor: Vebsajt Vrhovnog kasacionog suda, 06.10.2017.
Naslov: Redakcija