Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI NACRTI ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA I O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA: Novim zakonskim rešenjima, čija se izrada očekuje do kraja 2017. godine, broj parafiskalnih nameta i taksi biće prepolovljen, a visina tih dažbina biće izjednačena u celoj Srbiji. Sve obaveze će biti popisane u javno dostupnom elektronskom registru. Predlaže se ukidanje naknada za formiranje obaveznih robnih rezervi, posebna naknada nosiocima autorskih i srodnih prava, ali i naknada za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima


Do kraja 2017. godine trebalo bi da se završe zakonska rešenja kojima će se broj parafiskalnih nameta i taksi sa sadašnjih 371 smanjiti za polovinu, a visina tih dažbina biće izjednačena u celoj Srbiji. Te promene je tražio Međunarodni monetarni fond (MMF), a Vlada Republike Srbije ih je nedavno uvrstila u Strategiju za suzbijanje sive ekonomije, i to kroz izradu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara i Zakona o administrativnim taksama, čiji bi nacrti trebalo da se završe do kraja godine.

Cilj ovih promena je da se rasterete privreda i građani i osigura predvidivost ovih plaćanja u svim lokalnim samoupravama, odnosno da ona budu istovetna u celoj državi. Pored toga, zaustaviće se i praksa nekontrolisanog uvećanja ovih dažbina, kojima su opštine pribegavale jer je to bio jedan od načina da napune budžete. Ubuduće to neće moći da se dešava jer će sve obaveze biti popisane u javno dostupnom elektronskom registru, gde će biti definisana i visina dažbine.

MMF već dugo insistira na ujednačavanju i smanjenju taksi jer one predstavljaju veliko opterećenje za privredu.

Država je svesna tih problema i zato je u Akcionom planu za suzbijanje sive ekonomije kao prioritet utvrdila zakonska rešenja koja moraju da smanje broj parafiskalnih nameta. Prema sadašnjim procenama, njihov broj bi trebalo da se prepolovi. Privrednici plaćaju gotovo 250 neporeskih taksi za koje ne dobijaju nikakvu uslugu ili onih čija je cena previsoka, i još 100 nameta čija cena varira u zavisnosti od grada i opštine. Drugim rečima, oni su opterećeni sa blizu 400 neporeskih plaćanja. Ideja je da se zakonima broj plaćanja svede na 150 do 170. Naime, novim zakonom bi se uredilo grupisanje naknada, kao i način utvrđivanja njihove visine.

Radna grupa uveliko radi na definisanju rešenja a, između ostalog, predloženo je da se ukine naknada za formiranje obaveznih robnih rezervi, posebna naknada nosiocima autorskih i srodnih prava, ali i naknada za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima, jer je to po svojoj prirodi porez, kao i sredstva za uvođenje, funkcionisanje i unapređenje sistema za praćenje, kontrolu i regulisanje saobraćaja. To su samo neki od primera koji su se bespotrebno "prebijali" preko leđa privrede, zbog čega se išlo u sivu ekonomiju. Državna kasa svakog dana zbog toga ostaje uskraćena za osam miliona evra.

Dragana Ilić iz NALEDA, koja je na čelu Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije, koje učestvuje u izradi zakonskih rešenja, indirektno je potvrdila saznanja da se pripremaju navedeni zakoni.

- Mi predlažemo da se donesu Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara i Zakon o administrativnim taksama koji treba da naprave jedinstven okvir za sva davanja koja nisu porezi i da strogo definišu šta se naplaćuje, ko može da naplaćuje i koliki su iznosi. Sva davanja biće popisana u javno dostupnom elektronskom registru, tako da se ništa osim toga neće moći naplatiti. Ono što je važno i što tražimo da se izmeni to su i duplirane takse na različita davanja za istu uslugu koju naplaćuju republički i lokalni organi, a posebno za javna preduzeća. Pored toga, treba ukinuti i procentualne iznose taksi, koji su protivzakoniti. To nema nikakvu korelaciju sa administrativnim troškom države potrebnim za pružanje usluge - kaže Ilićeva.

U Ministarstvu finansija potvrđeno je da je Vlada usvojila Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017), čiji je sastavni deo i izrada zakona o parafiskalnim nametima. Međutim, o konkretnim rešenjima nisu želeli da govore.

Izvor: Vebsajt Blic, Slađana Vukašinović, 06.10.2017.
Naslov: Redakcija