Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA: PRECIZIRANJE POSTOJEćIH KRIVIčNIH DELA PROTIV PRIVREDE I UVOđENJE NOVIH KRIVIčNIH DELA. UVODE SE POJEDINA KRIVIčNA DELA ZNAčAJNA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE, ALI SE NE PREDVIđA UVOđENJE KRIVIčNOG DELA NEZAKONITO BOGAćENJE


Nacrt zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika je završen i za desetak dana on bi trebalo da se nađe pred Vladom Republike Srbije.

U Nacrtu zakona nema doživotne robije kao zamene za kaznu 35-40 godina zatvora, jer je radna grupa odlučila da javnu raspravu o ovako važnoj temi produži za još šest meseci, pa će se ova radikalna novina pojaviti u sledećim zakonskim izmenama.

- Intenzivna javna rasprava trajala je sedam meseci, a mi mislimo da bi o tako važnom pitanju trebalo da traje bar godinu dana. Tokom dosadašnje javne rasprave, mišljenja o uvođenju ove sankcije bila su podeljena, što je i normalno. Oko takve stvari nemoguće je postići konsenzus - kaže Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde.

U stručnoj javnosti bilo je dosta polemika. Kako objašnjava Ilić, dok su jedni pozdravili uvođenje doživotne kazne kao pravu modernizaciju krivičnog zakonodavstva i najadekvatniju zamenu za najtežu kaznu 35-40 godina zatvora, drugi su je okarakterisali kao nehumanu.

Nacrt zakona ipak donosi značajne novine i to kroz potpuno nova krivična dela u oblasti privrede. Među njima su prevara u privredi, pronevera, davanje i primanje mita, zloupotreba poverenja... Do sada su ova dela postojala kao opšta, a ne posebno izdvojena kao dela u privredi, pa su tužioci prevaru ili zloupotrebu, kada se desi u privrednom poslovanju, najčešće podvodili pod zloupotrebu ovlašćenja u privredi. Sada je svako od ovih dela precizirano, što bi trebalo da olakša posao tužilaštvu. Tako će se, na primer, za zloupotrebu poverenja goniti direktori firme u okviru holdinga koji potkradaju vlasnika. A za prevaru će biti gonjeno pravno lice koje prevari drugo pravno lice.

- Prioritet nam je borba protiv korupcije. Zato nam je cilj da se reformisana glava sa krivičnim delima protiv privrede, koja će omogućiti brže postupanje policiji i tužilaštvu i čvršće optužnice, što pre usvoji i primeni u praksi - kaže Ilić.

Nacrt zakona će se ubrzo naći i pred ministrima, ali i pred poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije. U međuvremenu, o njemu će se izjasniti i evroekspert iz Brisela.

Izvor: Vebsajt Novosti, 07.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija