Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PODNOŠENJE PONUDE I ZAŠTITA PRAVA PREKO PORTALA JAVNIH NABAVKI: Paragraf organizuje vebinar za ponuđače, 8. oktobra 2020. godine


Kompanija Paragraf organizuje vebinar prikaz najvažnijih obaveza i aktivnosti naručilaca u postupku javne nabavke u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019), podzakonskim aktima "Sl. glasnik RS", br. 93/2020 koji su u primeni od 1.7.2020. godine i stavovima nadležnih organa, 8. oktobra 2020. godine.

Praktični deo vebinara posvećen primerima rada na novom Portalu javnih nabavki za ponuđače.

Vebinar je namenjen pravnicima, ekonomistima i ostalim zaposlenima kod privrednih subjekata - pravnih lica i preduzetnika koji učestvuju u postupcima javnih nabavki, koji žele da se dodatno usavrše za obavljanje svojih poslova na praćenju objavljenih tendera, pripremi i podnošenju ponude, komunikaciji sa naručiocima, i pravnoj zaštiti, odnosno da svoje znanje unaprede u skladu sa odredbama novih propisa i stavovima zauzetim u praksi nadležnih organa.

Teme vebinara:

  • Pretraživanje postupaka i podataka na Portalu javnih nabavki
  • Komunikacija sa naručiocem - dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa dokumentacijom
  • Podnošenje ponude - popunjavanje i dostavljanje dokumenata
  • Podnošenje zahteva i tok postupka za zaštitu prava

Predavači su stručni konsultanti, članovi radne grupe za izradu Nacrta zakona, i urednici stručnih časopisa.

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Podnošenje ponude i zaštita prava preko Portala javnih nabavki".

Izvor: Redakcija, 08.09.2020.