Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA: Ideja o uvođenju obaveznog prvog sastanka sa medijatorom, značila bi veštačko uvođenje formalne faze pregovora, što bi, izvesno, dovelo do prolongiranja postupka i uvećavanja troškova, smatra advokatura


Povodom predstojećih izmena i dopuna Zakona o posredovanju u rešavanju sporova ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014), u advokatskoj javnosti se, poslednjih meseci, pojavio veliki broj dezinformacija koje su izazvale zabrinutost i koje su išle za tim da se stvori pogrešna predstava o afirmativnom stavu Upravnog odbora Advokatske komore Srbije po pitanju obaveznosti medijacije.

Ovakve ocene nisu utemeljene u odlukama UO AKS, niti u dosadašnjim aktivnostima organa komore. Upravo suprotno, argumentacija advokature i njenih predstavnika uvek je išla u pravcu protivljenja uvođenju obavezne medijacije, promovisanja principa dobrovoljnosti ovog postupka i neslaganja sa stvaranjem nove,"parapravosudne" profesije medijatora.

Zakonom o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US) propisano je da pravnu pomoć građanima pruža advokatura i da pružanje pravne pomoći obuhvata i posredovanje u cilju mirnog rešavanja sporova. Kodeks profesionalne etike advokata ("Sl. glasnik RS", br. 27/2012) propisuje obavezu advokata da klijentu ukaže na mogućnost i celishodnost rešavanja slučaja mirnim putem (čl. 3 st. 1 tač. 5 Zakona o advokaturi).

Zakonom o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014 i 87/2018) propisana je obaveza suda da ukaže na mogućnost mirnog rešavanja sporova. Ideja o uvođenju obaveznog prvog sastanka sa medijatorom, bi značila veštačko uvođenje formalne faze pregovora, što bi, izvesno, dovelo do prolongiranja postupka i uvećavanja troškova. Medijacija bi morala predstavljati samo mogućnost za građane, ali ne i njihovu obavezu.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 27.08.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija