Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA: REPUBLIčKA AGENCIJA ZA MIRNO REšAVANJE RADNIH SPOROVA DOBILA JE 10 NOVIH MIRITELJA I ARBITARA KOJI ćE REšAVATI SPORNE SITUACIJE IZMEđU POSLODAVACA I ZAPOSLENIH, ODNOSNO RUKOVODITI PREGOVORIMA IZMEđU NJIH. U TOKU JE RAD NA IZMENAMA ZAKONA KOJIMA SE TEžI UVOđENJU ODREDBE SPORAZUMNOG REšENJA INDIVIDUALNOG SPORA, A NE KAO šTO JE TO SADA SLUčAJ DA ARBITAR DONOSI ODLUKU U KORIST JEDNE OD STRANA, A DRUGOJ STRANI NALAžE ODREđENE MERE ILI DAJE PREPORUKE


Коnkurs za izbor 10 miritelja i arbitara, na koji je rok za podnošenje prijava istekao 21. avgusta 2016. godine, pristigla je ukupno 31 blagovremena prijava.

Komisija za izbor miritelj i arbitara sastavljena na predlog Socijalno-ekonomskog saveta republike Srbije, od predstavnika reprezentativnih sindikata – Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost", Unije poslodavaca Republike Srbije i predstavnika Vlade Republike Srbije, imala je zadatak da donese odluku i izabere 10 miritelja i arbitara.

Jednoglasnom odlukom komisije izabrani su:

za miritelje:

1. Ružica Erceg dipl. pravnik iz Beograda;

2. Bojana Potežica dipl. pravnik iz Beograda;

3. dr. Danilo Rončević dipl. pravnik iz Beograda

za miritelje i arbitre:

1. Aleksandra Ćalić Bošković dipl. pravnik iz Beograda ;

2. Srđan Dobrica dipl. pravnik iz Beograda;

3. Nataša Arsić Jelić dipl. pravnik iz Beograda

4. Draško Veličković dipl. pravnik iz Kraljeva

5. Kristina Blažić dipl. pravnik iz Novog Sada ;

6. Goran Kljajić dipl. pravnik iz Novog Sada;

7. Ankica Kurjački dipl. pravnik iz Novog Sada.

Na osnovu odluke komisije, Republička agencije za mirno rešavanje radnih sporova će doneti Rešenje o upisu izabranih kandidata u imenik miritelja i arbitara što će u najkraćem roku biti objavljeno u "Sl. Glasniku RS".

Odluka o proširenju liste miritelja i arbitara usledila je zbog povećanog obima posla dupliranjem broja predmeta u odnosu na prethodne godine.

Direktor Agencije, Mile Radivojević, kaže da njihov izbor neće dodatno opteretiti budžet jer oni ne zasnivaju radni odnos u Agenciji i ne dobijaju mesečne zarade, već će se plaćaju samo po angažovanju u konkretnom slučaju.

Trenutno se na listi Agencije nalaze 44 miritelja i arbitara, a njenim proširenjem građani će imati veću alternativu i mogućnost izbora, smatra Radivojević.

On je napomenuo da su miritelji i arbitri na listi Agencije eksperti radnog prava, mahom profesori na fakultetima ili advokati sa iskustvom iz radno-pravnih odnosa.

"Institut mirnog rešavanja sporova postaje prepoznat u javnosti, pa se građani sve češće odlučuju da radne sporove, umesto pred sudom, rešavaju u Agenciji putem pregovora zbog brojnih prednosti tog instituta", naveo je Radivojević.

Naime, prema podacima Agencije samo u toku prvih šest meseci 2016. godine više nego duplo je povećan broj pokrenutih postupaka za mirno rešavanje radnih sporova koji se vode pred arbitrima Agencije, u odnosu na ukupan broj u 2015. godini.

Svoj spor pred Agenciju mogu da iznesu svi zaposleni i poslodavci bilo iz javnog bilo iz privatnog sektora, a trajanje postupka je Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004 i 104/2009 - dalje: Zakon) oročeno na mesec dana. Postupak je besplatan za stranke, odnosno pada na teret države.

Inače, u toku je rad na izmenama ovog Zakona kojima se teži uvođenju odredbe sporazumnog rešenja individualnog spora, a ne kao što je to sada slučaj da arbitar donosi odluku u korist jedne od strana, a drugoj strani nalaže određene mere ili daje preporuke.

Dok je arbitar zadužen za rešavanje individualnih radnih sporova, miritelji se bave pregovorima između sindikata i poslodavca, mahom u toku štrajkova tražeći najbolje rešenje za obe strane.

Izvor: Vebsajt Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova i Tanjug, 07.09.2016.
Naslov: Redakcija