Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: JAVNI POZIV ZA PODNOšENJE PRIJAVA ZA IMENOVANJE ZA čLANA DISCIPLINSKE KOMISIJE VSS-A. PRIJAVE SE PODNOSE DO 15. SEPTEMBRA 2016. GODINE


Visoki savet sudstva je uputio Javni poziv za podnošenje prijava za imenovanje za člana Disciplinske komisije Visokog saveta sudstva.

Uslovi za imenovanje su obavljanje sudijske funkcije najmanje 15 godina i da sudija nije disciplinski kažnjavan.

Pozivaju se zainteresovane sudije da podnesu prijave do 15. septembra 2016. godine na adresu: Visoki savet sudstva, Resavska 42, Beograd ili na e-mail: mirjana.pavlovic@vss.sud.rs.

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 07.09.2016.
Naslov: Redakcija