Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STATUT BEOGRADA: Gradske opštine u roku od 60 dana treba usklade svoje statute


Gradske opštine dužne da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Statuta Grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2008, 6/2010 i 23/2013, "Sl. glasnik RS", br. 7/2016 - odluka US i "Sl. list grada Beograda", br. 60/2019) izvrše usklađivanje svojih statuta.

Odluka o promeni Statuta Grada Beograda stupila je na snagu početkom avgusta. Gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić rekao je da se iz tog razloga očekuje pojačana aktivnost gradskih opština radi usklađivanja statuta gradskih opština sa Statutom grada.

Gradske opštine dužne su da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Statuta Grada Beograda izvrše usklađivanje svojih statuta. Istakao bih da se jedna od bitnih nadležnosti koje je grad ovim statutom preneo na gradske opštine odnosi na obavljanje poslova iz oblasti uređenja slobodnih površina unutar blokova, uređenja zelenih površina i dečjih igrališta. Jedan od motiva za prenošenje ove nadležnosti gradskim opštinama jeste činjenica da će gradske opštine u koordinaciji sa građanima ove poslove obavljati još efikasnije, što će doprineti boljoj opštoj uređenosti grada – naglasio je gradonačelnik.

Posebno su značajne promene Statuta koje se odnose na nadležnosti prigradskih opština, pre svega u urbanističkoj i komunalnoj delatnosti.

Nove nadležnosti koje su prenete na pojedine gradske opštine iz oblasti urbanizma ubrzaće dinamiku pokrivenosti grada planskom dokumentacijom, čime će se stvoriti uslovi za još brži ekonomski razvoj grada. Smatram da nije na odmet još jednom ponoviti da je cilj donošenja ovog statuta bio da se nastavi sa decentralizacijom kako bi gradska, odnosno opštinske uprave bile što efikasnije u pružanju usluga Beograđanima. Naravno da poveravanje novih nadležnosti obavezuje grad da prilikom donošenja budžeta za narednu godinu opredeli gradskim opštinama sredstva za izvršavanje tih nadležnosti – istakao je Radojičić.

Izvor: Vebsajt grada Beograda, 07.08.2019.
Naslov: Redakcija