Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: POVERENIK UTVRDIO DA NIJE BILO NEDOZVOLJENE OBRADE LIčNIH PODATAKA IZ POPISA STANOVNIšTVA


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je krajem jula, nakon što su se u javnosti pojavile informacije da će Poreska uprava (PU) u postupku utvrđivanja poreza na izdavanje stanova, obrađivati i lične podatke građana prikupljene u popisu stanovništva, a kojim raspolaže Republički zavod za statistiku (RZS), pokrenuo postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) u obe ove institucije.

Već u početnoj fazi nadzora Poverenik je (o čemu je već obavestio javnost) u razgovorima koje je obavio sa direktorima obe institucije dobio uveravanja da takva obrada ličnih podataka nije ni vršena ni planirana, jer su svesni da bi bila nedopuštena. Postupak je nastavljen tim što je u daljoj fazi nadzora zatraženo od obe institucije da se i pismeno izjasne o svim konkretnim, relevantnim pitanjima.

Činjenice utvrđene u postupku potvrdile su ne samo da u konkretnom slučaju nezakonita obrada ličnih podataka nije vršena, nego da faktički nije, odnosno ne bi bila moguća.

Republički zavod za statistiku, saglasno odredbama Zakona o zvaničnoj statistici ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009), nakon završetka obrade prikupljenih podataka, odstranjuje identifikatore izveštajnih i statističkih jedinica, u elektronskoj bazi podataka. Takođe, u skladu sa Listom kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja uništava papirnu dokumentaciju.

Individualni popisni obrasci u papirnoj formi iz Popisa 2011. saglasno pomenutoj Listi kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, a u skladu sa Rešenjem Arhiva Srbije, 02 broj 1197, od 29.decembra 2014, uništeni su, budući da je rok čuvanja, koji je iznosio tri godine, istekao.

Poverenik je obustavio dalji postupak nadzora u ovoj pravnoj stvari.

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 08.08.2016.
Naslov: Redakcija