Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE: Za ostvarivanje prava na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, u zemljama sa kojima Srbija ima zaključene sporazume o socijalnom osiguranju, potrebno je, pre polaska na put, pribaviti dvojezični obrazac, osim za Poljsku i Veliku Britaniju, za koje su potrebni samo dokaz o osiguranju i putna isprava


Sezona godišnjih odmora uveliko je u toku, mnogi pred letovanje uplate i zdravstveno osiguranje. Međutim, većina građana još ne zna da za neke zemlje u kojima naši ljudi često borave nije potrebno plaćati ovu uslugu jer Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) ima potpisane međunarodne sporazume o uzajamnom pružanju hitnih medicinskih usluga sa čak 20 zemalja!

To znači da svi koji imaju overenu zdravstvenu knjižicu, ukoliko kao turisti borave u nekoj od tih zemalja, mogu dobiti hitnu medicinsku pomoć o trošku RFZO. Ukoliko putujete u Austriju, Poljsku, Belgiju, Rumuniju, BiH, Slovačku, Bugarsku, Francusku, Veliku Britaniju, Holandiju, Italiju, Hrvatsku, Luksemburg, Crnu Goru, Mađarsku, Češku, Makedoniju, Sloveniju, Nemačka i Tursku, ne morate uplatiti nekoj agenciji polisu zdravstvenog osiguranja.

Kako je objašnjeno na sajtu RFZO, osiguranici ili građani kojima su overene zdravstvene knjižice tokom boravka u inostranstvu imaju pravo na korišćenje zdravstvene zaštite samo u slučaju hitne medicinske pomoći.

Da bi oni ostvarili pravo na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, u zemljama sa kojima Srbija ima zaključene sporazume o socijalnom osiguranju, potrebno je da pre polaska na put pribave takozvani dvojezični obrazac, osim za Poljsku i Veliku Britaniju, za koje su potrebni samo dokaz o osiguranju i putna isprava - navodi se na sajtu RFZO.

Iako je procedura izdavanja ovog obrasca besplatna, ona nije baš jednostavna, pa ćete čekati na nju nešto više od tri nedelje. Kako navode nadležni, najpre u filijali RFZO preuzimate obrazac potvrde o svom zdravstvenom stanju, sa njim odlazite kod izabranog lekara, koji će na osnovu vašeg kartona upisati tražene podatke. Potom, overen i popunjen obrazac predajte nadležnoj lekarskoj komisiji RFZO, koja daje svoje mišljenje i ocenu.

Ovu dvojezičnu potvrdu, koja važi 90 dana, dobijate samo u slučaju da ne bolujete ili niste bolovali od akutnih i hroničnih bolesti u akutnoj fazi u poslednjih 12 meseci. Ukoliko dobijete potvrdu nakon dolaska u neku od ovih zemalja, potrebno je da dvojezični obrazac priložite nosiocu inostranog zdravstvenog osiguranja na overu.

Ukoliko niste ništa od ovoga obavili, a koristili ste zdravstvene usluge, imate pravo na nadoknadu troškova, ali uz svu neophodnu dokumentaciju koju zahteva RFZO. Iz RFZO napominju da će trošak u svakoj zdravstvenoj ustanovi u inostranstvu biti refundiran, uz račun i medicinski dokument. Rok za isplatu je 14 dana.

Treba naglasiti i da sa potvrdom RFZO ili polisom osiguranja, u inostranstvu može da se dobije samo hitna medicinska pomoć. Iako Srbi najčešće borave u Grčkoj, naša država nema sklopljenu ovu vrstu sporazuma, pa se za boravak u toj zemlji ipak preporučuje polisa osiguranja.

Imate pravo na pomoć u slučaju:

 • infarkta
 • virusne infekcije
 • trovanja hranom
 •  stomačne i neurološke nevolje
 • kolapsa, sunčanice, zapaljenskih procesa disajnih puteva i pluća
 • preloma ekstremiteta
 • akutne zubobolje

Šta plaćate iz svog džepa:

 •  lečenje alergije
 •  lečenje prehlade
 •  saniranje ogrebotina
 • vađenje ježevih bodlji
Izvor: Vebsajt Kurir, Mina Branković, 07.07.2019.
Naslov: Redakcija