Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KRIVIČNI ZAKONIK: Deo advokata i Udruženje novinara Srbije smatraju opravdanim zahtev da se kršenje pretpostavke nevinosti kažnjava zatvorski, kao i vraćanje verbalnog delikta


Samo nekoliko dana nakon što je Advokatska komora Beograda na čelu sa Jugoslavom Tintorom kritikovala pojedine ocene u medijima, tvrdeći da je njima prekršena pretpostavka nevinosti optuženih, podneta je inicijativa da kršenje pretpostavke nevinosti ponovo bude krivično delo zbog kojeg se može otići i u zatvor. Tintor, koji ovu inicijativu potpisuje, tvrdi da njen cilj nije gušenje slobode govora, već da se "novinari i političari navedu da paze šta govore". Vladimir Gajić, koji je takođe predsednik Advokatske komore Beograda smatra, međutim, da se ovim članom "vraća verbalni delikt". Udruženje novinara Srbije povodom ove inicijative postavlja pitanje gde su advokati učili pravo i odbranu slobode govora.

Inicijativu Ministarstvu pravde podnela je Advokatska komora Beograda koju potpisuje Jugoslav Tintor. Ovom inicijativom zahteva se da se u Krivični zakonik ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016) uvede novi član po kome bi kršenje pretpostavke nevinosti bilo krivično delo. Prema ovoj inicijativi, na tri godine zatvora i novčanom kaznom bila bi kažnjena lica u državnim institucijama i lica koja obavljaju posao od javnog značaja koja svojom izjavom povrede nečije pravo na pretpostavku nevinosti.

Podjednako oštre kazne predviđene su i za novinare i odgovorne urednike koji objave izjavu ili vest kojom se povređuje nečije pravo na pretpostavku nevinosti.

Sa ovom ocenom nije saglasan Vladimir Gajić, koji je takođe predsednik danas podeljene Advokatske komore Beograda. On između ostalog smatra da je pretpostavku nevinosti neophodno braniti od onih koji imaju realnu moć, a ne od novinara.

Na pitanje zašto advokati koje predvodi uvode član koji velikim delom može da ograniči slobodu izražavanja, Jugoslav Tintor odgovara da namera podnosioca inicijative nije da se uguši javna reč, polemika i javna informacija.

"To ne znači da štampa ne može pratiti tok sudskog postupka. Sve informacije koje se iznesu na glavnom pretresu su javne informacije do kojih novinar može doći jer prisustvuje suđenju. Ono na šta bi morali, pre svega novinari i sredstva obaveštavanja, ali i političari i državni organi i nosioci političke vlasti da se naviknu je da u izražavanju i javnim istupima vode računa o tome da ne povrede pretpostavku nevinosti", ocenjuje Tintor.

S druge strane, Vladimir Gajić kaže da ne može biti isto kada neko s pozicije moći krši pretpostavku nevinosti i kada to radi neko bez realne moći da utiče na postupak. On smatra da je predlog da za kršenje pretpostavke nevinosti može biti osuđen bilo koji građanin koji je izneo mišljenje ili novinar koji je napisao ili preneo neku informaciju zapravo vraćanje na zloglasni verbalni delikt.

"Članom 133 KZ SFRJ je sankcionisano kada neko lice 'neistinito ili zlonamerno prikazuje društveno-ekonomske prilike u zemlji'. Predlog inicijative koju potpisuje Tintor ide čak i dalje, jer se ne postavlja ni uslov da informacija bude neistinita ili zlonamerna", dodaje Gajić.

Činjenica je da je javnost u brojnim situacijama imala priliku da se uveri u neefikasnost suda - od zastarelosti predmeta kojima to nikako nije smelo da se desi, do odbacivanja dokaza i predmeta zbog proceduralnih prepreka koje su mogle biti otklonjene. Za brojne ovakve slučajeve u sudskom sistemu Srbije javnost je upravo saznala iz medija.

I dok su oba sagovornika saglasna da pretpostavka nevinosti predstavlja jedno od najvažnijih prava zagarantovanih ustavom i međunarodnim pravom, razilaze se po pitanju uvođenja krivičnog dela.

Tintor tvrdi da ovaj član zakona, ukoliko bude usvojen, neće sprečavati novinare da na osnovu činjenica i argumenata iznose kritike na rad suda.

Na konstataciju da novinarski kodeks i aktuelni zakoni već definišu obavezu da se ne krši pretpostavka nevinosti, Tintor ocenjuje da je procena ovog dela advokata da bi se tek uvođenjem konkretnih sankcija za kršenja pretpostavke nevinosti obezbedilo poštovanje prava okrivljenog.

"Smatramo da je kršenje pretpostavke nevinosti u Srbiji poprimilo zabrinjavajuće razmere iako pravo okrivljenog na pretpostavku nevinosti propisuje Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Ustav Srbije i Krivični zakonik. S druge strane, jedina zaštita ovog prava je načelna obaveza državnih organa, sredstava javnog informisanja i javnih ličnosti da pretpostavku nevinosti ne krše. A šta ako krše? Onda nikom - ništa", navodi Tintor.

Sa druge strane, Gajić ocenjuje da se inicijativa o izmeni Krivičnog zakonika zasniva "na elementarnom pravničkom neznanju".

Prema njegovom mišljenju, predlog je pravno besmislen jer se pretpostavkom nevinosti štiti svaki građanin, a podrazumeva pre svega obavezu tužioca da dokazuje optužnicu, odnosno da dokaže da je neko lice izvršilo neko krivično delo.

"Dok u tome tužilac ne uspe, svako lice smatra se nevinim. Kada ovo budu shvatile kolege iz Tintorove komore, verujem da će odustati od svog predloga. To je dakle teret i obaveza za tužioca, da dokaže pred sudom da je neko lice izvršilo krivično delo", kaže Gajić.

Tintor navodi da je inicijativa za uvođenje novog krivičnog dela s obrazloženjem i argumentacijom na osam strana "dostavljena Ministarstvu pravde na kojem je sada da je razmotri o donese odluku šta dalje".

"Na Ministarstvu je da vidi kako bi to konkretno bilo formulisano što bi se verovatno radilo u okviru neke radne grupe u kojoj bi sedeli profesori i stručni ljudi. I ne mislim da će to biti urađeno prekosutra, ali naša je bila obaveza da ukažemo na taj problem. Ono što znam jeste da će naša advokatska komora svaki dalji korak na rešavanju ovog problema da podrži jer mislimo da bi uvođenjem inkriminacije na kvalitetan način bio rešen problem. Prevashodno, generalnom prevencijom jer kada bi ljudi videli da je to propisano krivično delo, sami bi sebe korigovali", naveo je Tintor.

U Ministarstvu pravde su potvrdili da su primili inicijativu.

"Ministarstvo pravde će tu inicijativu proslediti Radnoj grupi za izmene i dopune Krivičnog zakonika, koja je u stalnom zasedanju. Članovi Radne grupe, koji potiču kako od predstavnika državnih institucija, tako i pravde profesije, razmotriće navedenu inicijativu", navodi se u kratkom odgovoru.

Predsednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović kaže da je u najmanju ruku čudno da ova inicijativa dolazi posle žestokih napada na Komisiju za istraživanje ubistava novinara. Kako dodaje, posebno zabrinjava što ova inicijativa dolazi od dela advokata.

"Pitam se ko su ti advokati koji su potpisali ovu inicijativu i gde su učili pravo i iz kojih su to knjiga učili o odbrani slobode govora", rekao je Radomirović.

Kako dodaje, ovde se postavlja pitanje da li oni žele da suđenja budu potpunio zatvorena za javnost, da niko ne sme da govori o suđenjima ili čak da se ponovo uspostave preki sudovi u Srbiji.

Povodom ove inicijative, Veran Matić predsednik Komisije za ubistva novinara ocenio je da je ova inicijativa ma koliko besmislena bila, ona je i opasna.

"Tako je budući da potiče od predstavnika advokatske struke koji bi kao pravni profesionalci ipak morali da znaju osnovne principe zaštite ljudskih prava i demokratskog društva. Pritom, sama inicijativa je 'provocirana' isključivo mojim javnim istupanjem, a uzrokovana je, neiskrenom željom da se zaštiti pretpostavka nevinosti i nezavisnost sudstva, nego interesi pojedinih grupacija u okviru komore i njihovih klijenata. Pozivanje na zaštitu pretpostavke nevinosti kao tobožnji razlog za usvajanje izmena KZ vidim kao cinično i u potpunosti neiskreno", napisao je Veran Matić.

Kako je ocenio, ako nema demokratske kontrole, nekažnjivost zločina će postati pravilo, a ne izuzetak, a u Srbiji će umesto vladavine prava, vladati interesi povezani sa društvenim anomalijama i teškim nasleđem koje Srbija nosi još od 90ih godina.

Advokatska komora Beograda je već duže od godinu dana podeljena. Sukob je pre svega oko toga ko je legitimno izabrano rukovodstvo - da li je predsednik beogradskih advokata Jugoslav Tintor ili Vladimir Gajić.

Izvor: Vebsajt Insajder, 06.07.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija