Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

"KOL CENTAR ADVOKATSKE KOMORE ZA POSTAVLJANJE BRANILACA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI": Policija i tužilaštvo prilikom privođenja osumnjičenog koji nema mogućnosti, para ili neće da angažuje advokata, ili sud u toku postupka, pozivaće kol centar, a isti je slučaj i kod postavljanja privremenih zastupnika


Angažovanje branilaca po službenoj dužnosti više neće moći da se odvija "preko veze" između advokata i policije, tužilaštva ili suda, jer se uspostavlja sistem kol centra (call center) Advokatske komore Beograd sa novom programskom aplikacijom za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti i to prema azbučnom redu sa spiska advokatske komore.

To znači da će policija i tužilaštvo prilikom privođenja osumnjičenog koji nema mogućnosti, para ili neće da angažuje advokata, ili sud u toku postupka, morati da pozovu kol centar Advokatske komore Beograd (AKB), a isti je slučaj i kod postavljanja privremenih zastupnika.

Ovaj kol centar, koji treba da proradi u celoj Srbiji od oktobra, kreiran je u organizaciji AKB i Misije OEBS u Srbiji.

Predsednik AKB Jugoslav Tintor pojašnjava da je sistem zasnovan na striktnom poštovanju redosleda advokata sa liste advokatske komore i obavezi svih državnih organa da prilikom određivanja branioca po službenoj dužnosti kontaktiraju sa kol-centrom advokatske komore.

"Napravili smo programsku aplikaciju za posebnu telefonsku centralu preko će koje će svi branioci po službenoj dužnosti biti postavljani tako što će se striktno poštovati redosled i svi organi krivičnog gonjenja, policija, tužilaštvo i sud pozivati istu telefonsku liniju", precizirao je Tintor.

Telefonska aplikacija će funkcionisati tako što će se automatski beležiti svaki telefonski poziv (datum, vreme poziva i brojevi telefona), a operater će prilikom javljanja unositi u sistem podatke o organu koji poziva i o kom broju predmeta je reč.

Operater poziva advokata preko aplikacije koja je programirana da automatski poštuje redosled - bez mogućnosti operatera da vidi redosled i manipuliše postavljenjem, a svaki telefonski poziv se beleži u sistemu - sa kojim advokatom je pokušano ostvarenje kontakta i sa kojim je kontakt ostvaren.

Svaki razgovor se automatski tonski snima i trajno čuva u sistemu radi kontrole. Programska aplikacija pruža mogućnost jednostavnog pregleda sistematizovanih podataka o svim postavljenim braniocima i braniocima koji nisu postavljeni jer se nisu odazvali na poziv (uključujući i detalje svakog realizovanog ili propuštenog poziva), kao i pretragu u sistemu za svakog advokata ili za konkretan predmet.

Na ovaj način će se otkloniti svaka sumnja na korupciju i prekinuti neposredna veza između organa krivičnog gonjenja i branioca koji se postavlja, istakao je Tintor koji navodi da je upravo "neposredna veza" praktično uzrok korupcije.

"Neko nekog postavlja da bi se nešto učinilo zauzvrat - a kidanjem te veze, mi ćemo uz pomoć kol centra i posebne aplikacije, uspostaviti transparentan i pravičan sistem u kojem će se striktno poštovati redosled, gde će svi podaci biti dostupni, javni, sistematizovani i proverljivi", naglasio je predsednik AKB.

"Pritiskom na "enter" imaćete podatak koji branioci dobijaju službene odbrane, a kolege, koji budu sumnjali da su preskočeni prilikom pozivanja, imaće dokaz o tome su tog dana i u određeno vreme bili pozvani, da se nisu javili na telefon - jer će sistem zabeležiti svaki poziv", napomenuo je Tintor.

Ovaj sistem, kako je ukazao, uspostavlja se jer advokati žele da se poštuje redosled angažovanja, da nema privilegovanih i angažovanih preko veze.

Navodeći da nema direktne dokaze o ovom vidu korupcije - da neko nekom, daje novac da dobije službenu odbranu, Tintor smatra da je opšte uverenje u javnosti da je upravo to jedna od koruptivnih zona u pravosuđu.

Službene odbrane - za koje branioci svoje honorare dobijaju od države i njenih organa, važne su kako za advokate tako i za građane.

Prema mišljenju Tintora, za građanina je važno da mu se u sistemu službenih odbrana omogući stručna, pravna pomoć i delotvorna odbrana u krivičnom postupku i da prilikom dodele branioca ne bude protekcija ili biranja advokata po bilo kakvoj privatnoj liniji.

Sa druge strane, kako je naveo, advokatima je vrlo važno da se u tom sistemu poštuje redosled imenovanja branilaca po službenoj dužnosti.

"Advokate decenijama boli nepravda jer imaju naznaka u praksi da, pogotovo bivše sudije i policajci na osnovu svojih privatnih kontakata iz ranijeg zanimanja dobijaju službene odbrane, kako bi na osnovu njih dobili honorar iz budžeta i bili "na državnim jaslama", nezavisno od kvaliteta i načina na koji se bave advokaturom", naveo je Tintor.

Prema njegovim rečima, uspostavljanjem ovog sistema svaki advokat će dobiti prostor i mogućnost da u datim okvirima pruži pravnu pomoć građanima.

On je istakao da se uspostavljanjem ovog sistema AKB ne bavi istragom korupcije već otklanja njen mogući uzrok i na taj način, kako je naveo advokatura daje svoj doprinos uspostavljanju reda u pravosuđu u postupku pridruživanja Evropskoj uniji i ispunjavanju uslova iz Poglavlja 23.

Tintor očekuje da će Ministarstvo pravde, Republičko javno tužilaštvo i Vrhovni kasacioni sud podržati ovaj sistem jer je, kako smatra, ovo korak na bolje.

"Kada uspostavimo red i sistem, advokatura kao samostalna, nezavisna i samoregulirajuća profesija će demonstrirati i državi da je kadra da u svojim okvirima uredi sistem koji je proverljiv, transparentan i otklanja svaku pomisao na korupciju", naglasio je predsednik AKB.

Do početka rada ovog sistema, koji se očekuje u oktobru, sve policijske stanice i odeljenja kriminalističke policije, tužilaštva i sudovi će biti povezani s advokatskim kol-centrom i neće više moći da biraju advokate za službene odbrane po svom nahođenju.

AKB je već pozvala advokate koji se nalaze na spisku branilaca po službenoj dužnosti ili privremenih zastupnika da ažuriraju brojeve svojih mobilnih telefona kako bi u programsku aplikaciju bili uneti tačni brojevi telefona, kao i sve druge zainteresovane advokate Beograda da se datom roku prijave na spiskove.

Izvor: Vebsajt Novosti, 08.07.2018.
Naslov Redakcija