Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: UPOšLJAVANJE SEZONSKIH RADNIKA NA OSNOVU UGOVORA O RADU NA ODREđENO VREME I UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je da Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 - dalje: Zakon) kroz ugovor o radu na određeno vreme, prepoznaje sezonske poslove i štiti sezonske radnike.

"Ugovor o radu na određeno vreme zaključuje se za obavljanje poslova čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, što obuhvata i sezonske poslove", navodi Ministarstvo u saopštenju.

Takođe, na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, koji prema Zakonu o radu može da traje najduže 120 radnih dana u kalendarskoj godini, mogu da se obavljaju poslovi koji su ograničenog trajanja, među kojima su i sezonski poslovi.

Lica koja su angažovana po osnovu tih ugovora na različitim sezonskim poslovima imaju prava na zaradu, odnosno naknadu za rad, pravo na obavezno socijalno osiguranje, kao i pravo na bezbedne i zdrave uslove za rad.

Ministarstvo rada apeluje na sve koji su angažovani na sezonskim poslovima bez ugovora o radu, da poslodavce prijave Inspektoratu za rad kako bi ostvarili prava garantovana Zakonom.

Izvor: Vebsajt Blic, 08.06.2015.