Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EIB ćE FINANSIRATI EKONOMSKI ODRżIVE I SPROVODLJIVE PROJEKTE U SRBIJI: ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA MOGU BITI UKLJUčENE U "JUNKEROV PLAN"


Evropska investiciona banka (EIB) spremna je da proširi saradnju u Srbiji, ukoliko naša zemlja obezbedi ekonomski održive i sprovodljive projekte. "Ako se ispune kriterijumi, u vezi brojnih faktora, od socijalnih pitanja do ekoloških standarda, postoji mogućnost za proširenje saradnje sa Srbijom", najavio je predsednik te finansijske institucije, Verner Hojer.

Zemlje Zapadnog Balkana koje nisu članice Evropske unije (EU) mogu biti uključene u "Junkerov plan", potvrdio je Hojer. Plan podrazumeva da se budžetski novac za projekte koristi kao garancija, a da privatni investitori daju svoj doprinos. Predviđene su investicije, kreiranje novih radnih mesta, kao i podrška prekograničnim projekatima.

Junkerovim planom predviđeno je pokretanje novog fonda za strateška ulaganja iz kojeg će se u naredne tri godine investirati u sektorima infrastrukture, energetike, obrazovanja, inovacija, ali i malih i srednjih preduzeća.

Novi investicioni plan za Evropu, koji uz ulaganje 315 milijardi evra treba da poveća privredni rast u EU i donese novo zapošljavanje, mogao bi imati pozitivne posledice i na zemlje u okruženju Unije. 

Izvor: Vebsajt Tanjug, 08.06.2015.