Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPšTINA GRADA JAGODINE OSLOBODILA JE PLAćANJA LOKLANIH KOMUNALNIH TAKSI PRODAVAčE šTAMPE, KNJIGA I PUBLIKACIJA, PROIZVODE STARIH I UMETNIčKIH ZANATA I DOMAćE RADINOSTI


Skupština grada Jagodine, oslobodila je plaćanja loklanih komunalnih taksi prodavače štampe, knjiga i publikacija, proizvode starih i umetničkih zanata i domaće radinosti.

Reč je o korišćenju prostora na javnim površinama ili isperd poslovnih prostorija u poslovne svrhe, stoji u odluci.

Tarife za druge deletnosti nisu se menjale od 2013. godine, te će se za stolove, tezge i drugo na kojima se izlaže roba, plaćati dnevno 200 dinara po kvadratnom metru.

Za uređaje za sladoled, kremove i osvežavajuća bezalkoholna pića, dnevno po uređaju taksa je od 80 do 220 dinara, za zauzimanje javnog prostora od strane ugostiteljskih organizacija, samostalnih radnji, poslastičara, taksa je dnevno po kvadratnom metru od 20 do 60 dinara.

Najveća taksa je za aparate za igru sa novčanom dobicima, "za rulet po jednom aparatu 6.480 dinara, a ako se nalazi na manjoj udaljenosti od 50 metara od školskog objekta, taksa se uvećava za 20 odsto", stoji u odluci predsednika Skupštine grada Jagodine.

U odluci piše i da sa korišćenje javnih površina za kampovanje, postavljanje šatora, cirkuskih šatri, zabavnih i luna parkova taksa iznosi 160 dinara po kvadratnom metru dnevno.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 08.06.