Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O UDŽBENICIMA: MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOšKOG RAZVOJA OBJAVILO KATALOG UDżBENIKA ZA OSNOVNE šKOLE OD šKOLSKE 2016/2017. DO 2018/2019. GODINE


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je, u skladu sa Zakonom o udžbenicima ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015), Katalog udžbenika koji će se u osnovnim školama koristiti od školske 2016/2017. do 2018/2019. godine.

U aplikaciji je dat pregled o broju izabranih udžbeničkih kompleta za učenike osnovnih škola, koje su birale same škole u postupku izbora udžbenika.

Uvid u Katalog možete ostvariti ovde.

Izvod je dat za svaku školu i za svaki predmet, po opštinama, kao i za jezik na kome se odvija nastava, razred, predmet i željeni udžbenički komplet, po izdavaču i oznaci udžbeničkog kompleta.

Kompleti koji su obeleženi zelenom bojom predstavljaju sumirani željeni odabir škole udžbeničkog kompleta za prikazani predmet.

Rezultate toga koje su udžbenike škole izabrale možete pogledati ovde.

Za svaki odabrani komplet prikazani su i podaci udžbeničkih jedinica sa projektovanom ukupnom cenom za jedinice koje su određene kao obavezne od strane škole.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 06.05.2016.
Naslov: Redakcija