Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NAREDBA O OGRANIČENJU I ZABRANI KRETANJA LICA NA TERITORIJI RS: Beogradski centar za ljudska prava ukazuje da će građani koji krše zabranu kretanja biti abolirani nakon vanrednog stanja


Beogradski centar za ljudska prava ocenio je da će nakon ukidanja vanrednog stanja građani koji su gonjeni zbog kršenja Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 34/2020, 39/2020, 40/2020, 46/2020 i 50/2020 - dalje: Naredba) biti abolirani.

"Drugim rečima, prekršajni sudovi neće moći da ih kazne, već će biti prinuđeni da obustave sve nepravosnažne prekršajne postupke", saopštio je Centar, ukazujući na postojanje pravnih prepreka da građani koji prekrše budu pravosnažno kažnjeni u prekršajnom postupku.

U saopštenju se podseća da je Vlada Republike Srbije 20. marta 2020. godine, uz supotpis predsednika države, donela Uredbu o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 38/2020- dalje: Uredba).

Ovom Uredbom je određeno da za vreme vanrednog stanja prestaju da teku rokovi za žalbu na odluke kojima se okončava prekršajni postupak.

"Iz navedenog nesporno proizlazi da će rokovi za žalbe protiv prvostepenih odluka o prekršajnom kažnjavanju građana koji prekrše Naredbu početi da teku tek po donošenju Odluke o ukidanju vanrednog stanja", dodaje se.

Međutim, kako ističu, ukidanjem vanrednog stanja će, po sili Ustava, prestati da važi i Uredba o prekršaju za kršenje Naredbe kojom je ovo ponašanje inkriminisano kao prekršaj.

"Zakonom o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016, 98/2016 - odluka US, 91/2019 i 91/2019 - dr. zakon) određeno je da se na učinioca prekršaja primenjuje zakon, odnosno propis koji je važio u vreme izvršenja prekršaja, odnosno propis koji je najblaži za učinioca u slučaju da je posle izvršenja prekršaja propis izmenjen jednom ili više puta", naveo je Centar.

Takođe, po oceni Centra, Naredba je neustavna s obzirom da "ne predstavlja valjan osnov" za odstupanje od ljudskih i manjinskih prava zajemčenih Ustavom, u ovom slučaju – prava na slobodu i bezbednost ličnosti i slobode kretanja.

Izvor: Vebsajt N1, 06.04.2020.
Naslov: Redakcija