Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENJENA PRAVILA O RADU SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE


Savet Agencije za energetiku usvojio je na sednici održanoj 4. aprila 2014. godine odluku o davanju saglasnosti na izmene Pravila o radu distributivnog sistema električne energije.

Izmenama Pravila precizirani su tehnički uslovi priključenja elektrana na distributivni sistem koji obezbeđuju realnije dimenzionisanje priključka zavisno od maksimalne snage generatora i pouzdaniji rad elektrana, uz obezbeđenje sigurnosti rada distributivnog sistema.

Izmene Pravila su rezultat rada zajedničke radne grupe operatora distributivnih sistema koji posluju unutar JP EPS i podržane su kroz stručne javne konsultacije.

Izvor: Vebsajt Agencije za energetiku Republike Srbije, 8.4.2014.