Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORESKA UPRAVA OBJAVILA SPISKOVE NAJVEĆIH DUŽNIKA NA DAN 26.3.2014. GODINE


Shodno članu 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Poreska uprava Republike Srbije kvartalno objavljuje spiskove najvećih poreskih dužnika odnosno obaveštenje o iznosu poreskog duga svih poreskih obveznika.

Spiskovi dužnika zaključno sa 26.3.2014. godine za aktivna pravna lica, pravna lica u postupku restrukturiranja/privatizacije, pravna lica u postupku stečaja i likvidacije, pravna lica brisana iz registra, pravna lica kojima je oduzet PIB i preduzetnike, mogu se videti putem linka http://www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/1018/spiskovi-najvecih-duznika-na-dan-26032014-godine.html (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 8.4.2014.