Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR


  • PRAVO NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU: • Osvrt na dosadašnju zakonsku i sudsku praksu, uporedno-pravna analiza kao i nova zakonska rešenja u izmenama Zakona o uređenju sudova i Zakona o sudijama•
  • USLOVI ZA PROIZVODNJU I PRODAJU OPTIČKIH DISKOVA I NADLEŽNOST TRŽIŠNE INSPEKCIJE
  • IZMIRENJE OBAVEZA KOMPENZACIJOM IZMEĐU DVA LICA KOJA SU ZAKLJUČILA VIŠE RAZLIČITIH UGOVORA
  • IZRAŽAVANJE CENE ARANŽMANA U STRANOJ VALUTI I PRAVILNA PRIMENA KURSA ZA OBRAČUN CENE U DINARIMA KAO PREDMET KONTROLE TURISTIČKE INSPEKCIJE
  • Izvor: Paragraf Lex