Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O RADU: Cilj bolja zaštita sindikalno angažovanih radnika


Odmah posle izbora biće formirana radna grupa koja će raditi na izmeni Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje - dalje: ZOR), a u cilju da se spreče kršenja prava radnika koji su sindikalno angažovani, na koje su ukazali predstavnici reprezentativnih sindikata, najavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoran Đorđević

Ministar rada je nakon sednice Socijalno-ekonomskog saveta rekao da je o tome bilo reči na sastanku kome je prisustvovala i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković budući da se tema sastanka odnosila na izveštaj te institucije o diskriminaciji u oblasti rada i zapošljavanja.

Đorđević je ukazao da su nakon predstavljanja tog izveštaja sindikati zatražili da se na posebnoj sednici diskutuje o tome, odnosno položaju sindikata i kršenju prava sindikalnih predstavnika u nekim preduzećima.

"Nije bilo reči o tome da je sada alarmantno da se menja ZOR, ali i po Akcionom planu predviđeno je da ove godine bude formirana Radna grupa koja će raditi na izmeni Zakona o radu, što je predviđeno naredne godine", objasnio je Đorđević.

On je rekao da veruje da će odmah posle izbora biti formirana Radna grupa.

Istakao je da sledi dosta promena i da su inicirane i izmene Zakona o socijalno-ekonomskom savetu ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004), ističući da postoje metodi i institucije da se predupredi i ne dozvoli diskriminacija radnika koji su sindikalno angažovani.

Ministar je pozvao sve koji se suočavaju da problemom kršenja prava i diskriminacije na poslu da se obrate inspekciji rada ističući da inspektori izlaze na teren i reaguju u skladu sa zakonom, kao i da postoje primeri da su problemi rešeni nakon obraćanja inspekciji rada.

On je rekao da će kada dođe vreme za formiranje Radne grupe sindikati i poslodavci takođe uzeti učešće i zajedno sa resornim Ministarstvom raditi na izmenama zakona.

Đorđević je naveo da je u slučajevima diskriminacije i kršenja zakona u pogledu prava radnika važna i javna osuda.

Predstavnici SS i UGS "Nezavisnost" ukazali su na diskriminaciju radnika koji su članovi tih sindikata i zatražili izmenu Zakona o radu u cilju njihove bolje zaštite.

Naveli su i pojedinačne slučajeve u nekim firmama gde su, kako je saopštio predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović, oni dobijali otkaze ili bivali prebačeni na niža radna mesta, sa nižim platama i slično.

Izvor: Vebsajt RTV, 05.03.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija