Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG PRAVILNIKA O KATEGORIZACIJI I RANGIRANJU NAUČNIH ČASOPISA: ZA SVE NAUčNE DISCIPLINE KOJE NISU ZASTUPLJENE U PREDLOżENIM INDEKSNIM BAZAMA MOGU DA SE FORMIRAJU RELEVANTNE LISTE NAJKVALITETNIJIH čASOPISA KOJI BI BILI KATEGORIZOVANI I RANGIRANI. LISTE PREDLAżU EKSPERTI U DATOJ NAUčNOJ DISCIPLINI I DAJU KRITERIJUME PO KOJIMA SU čASOPISI IZABRANI, KAO I KRITERIJUME ZA NJIHOVO KATEGORISANJE I RANGIRANJE


Vlada Republike Srbije usvojila je, 3. marta 2016. godine, Strategiju naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine čime je ispunjen prvi od uslova za raspisivanje konkursa za novi projektni ciklus.

Drugi uslov su prateći pravilnici i to:

  • Pravilnik o vrednovanju istraživača - kojise šalje na objavljivanje i
  • Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa - koji jeu poslednjoj fazi usaglašavanja.

Pomoćnik ministra za nauku u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Nikola Tanić, kaže da Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa do sada nije postojao i da je njegovo donošenje pravi način da se problematika vrednovanja nauke u Srbiji uredi, tako da nijedno naučno polje ne sme biti diskriminisano. On je pozvao naučnike iz društveno-humanističkih nauka da izrade liste kvalitetnih naučnih časopisa koji se ne nalaze na SSCI, SHCI i Scimago listi, po uzoru na dobru praksu i primer Međunarodnog komiteta slavista, koji je kriterijume kvaliteta i kategorizaciju i rangiranje časopisa već izvršio.

Naime, Tanić je predočio mogućnosti koje pruža član 13. Predloga pravilnika o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa, a koji se odnosi na naučne časopise inostranih izdavača koji nisu referisani u indeksnim bazama (WOS i SciImago).

Primena ovog člana će podrazumevati da za sve naučne discipline koje nisu zastupljene u predloženim indeksnim bazama mogu da se formiraju relevantne liste najkvalitetnijih časopisa koji bi bili kategorizovani i rangirani. Liste predlažu eksperti u datoj naučnoj disciplini (domaći ili međunarodna društva, komisije (primer slavistike)) i daju kriterijume po kojima su časopisi izabrani, kao i kriterijume za njihovo kategorisanje i rangiranje. Odgovarajući Matični naučni odbor razmatra predlog i daje mišljenje, a Komisija za kategorizaciju i rangiranje časopisa, predviđena ovim Pravilnikom, daje konačni obrazloženi predlog Ministarstvu.

Tanić je, takođe, naveo da se po usvajanju se Pravilnik ne može primenjivati retroaktivno.

PREDLOG PRAVILNIKA O KATEGORIZACIJI I RANGIRANJU NAUČNIH ČASOPISA

Naučni časopisi inostranih izdavača koji nisu referisani u indeksim bazama

Član 13.

Kategorizacija naučnih časopisa inostranih izdavača koji nisu na referisani u bazama iz člana 2. ovog pravilnika, vrši se utvrđivanjem posebne Liste kategorizacije međunarodnih naučnih časopisa, shodno postupku iz člana 9. ovog pravilnika.

U postupku utvrđivanja liste kategorizovanih časopisa iz stava 1. ovog člana u odnosu na naučne oblasti, koje zbog prirode materije kojom se bave (npr. jezik, slavistika, književnost), nisu u odgovarajućoj meri zastupljene u navedenim indeksnim bazama, moguće je koristiti liste časopisa ustanovljene u cilju njihovog naučnog rangiranja, koje su prihvaćene i redovno se obnavljaju od odgovarajućih međunarodnih organizacija ili udruženja, za period ne duži od perioda do donošenja nove liste.

Naučni časopisi iz st. 1. i 2. ovog člana svrstavaju se u kategoriju M53.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 03.03.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija