Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVROPSKA KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA: NEPOZNAVANJE KONVENCIJE I PRAKSE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA GLAVNI UZROCI VELIKOG BROJA PREDSTAVKI PROTIV SRBIJE - NEPOSREDNA PRIMENA KONVENCIJE VEOMA RETKA U PRAKSI DOMAćIH SUDOVA


Pravna baza Paragraf Lex

Iako je značaj Evropske konvencije, kao temelja savremenih demokratskih pravnih poredaka već dugo nesporan, njeno nedovoljno poznavanje, kao i nedovoljno poznavanje sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava i dalje je jedan od ključnih uzroka prevelikog broja predstavki protiv Republike Srbije ali i drugih država u regionu, pred ovim sudom, rekao je ministar pravde Nikola Selaković na otvaranju drugog po redu Foruma "Vladavina prava za jugoistočnu Evropu".

Selaković je podsetio da su potvrđeni međunarodni ugovori sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije i istakao da shodno tome, Evropska konvencija ima nadzakonsku pravnu snagu i da se u hijerarhiji pravnih akata nalazi neposredno ispod Ustava.

"Primeri neposredne primene Evropske konvencije, ali i tumačenje odredaba domaćih zakona u kontekstu Prakse Evropskog suda za ljudska prava, izuzetno se retko mogu naći u praksi domaćih sudova", naglasio je Selaković. On je rekao da su razlozi za to što praksa Evropskog suda za ljudska prava, još uvek predstavlja nepoznanicu za pretežnu većinu nosilaca pravosudnih funkcija u Srbiji i dodao da postoji i problem jezičke barijere i slabog poznavanja informacionih tehnologija, koji su godinama otežavali pristup odlukama ovog suda.

Govoreći o obukama za sticanje osnovnih znanja o sadržini i primeni Evropske konvencije, koje je Pravosudna akademija organizovala za sudije i javne tužioce, Selaković je istakao da te obuke ne samo što nisu mogle obuhvatiti sve nosioce pravosudnih funkcija, već nikako nisu mogle biti dovoljne za prevazilaženje pomenutog problema.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 06.03.2015.