Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NEZAKONITA NAPLATA RAČUNA ZA VRTIĆ: U Beogradu okončano 5.500 prvostepenih postupaka, a doneto tek 1.500 konačnih presuda. Uglavnom su u pitanju sporovi male vrednosti, koji su u nadležnosti viših sudova, dok su sporovi roditelja sa više dece, odnosno oni gde iznosi premašuju 3.000 evra, u nadležnosti Apelacionog suda


Više od 200 miliona dinara isplaćeno je roditeljima 2017. godine po presudama zbog preplaćene cene boravka dece u vrtićima, izjavio je sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Grada Beograda, Slavko Gak.

Prethodne dve godine podneto je oko 15.000 tužbi roditelja koji su od 2010. do 2014. godine plaćali vrtić skuplje nego što je tadašnjim Zakonom o predškolskom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010) bilo propisano. Prema podacima nadležnih, okončano je 5.500 prvostepenih postupaka, a doneto tek 1.500 konačnih presuda. Uglavnom su u pitanju sporovi male vrednosti, koji su u nadležnosti viših sudova, dok su sporovi roditelja sa više dece, odnosno oni gde iznosi premašuju 3.000 evra, u nadležnosti Apelacionog suda.

- Sudska praksa sva četiri apelaciona suda je u vezi sa ovim sporovima ujednačena, a takva praksa je potvrđena i od Vrhovnog kasacionog suda i svi te sporove sude kao sporove o naknadi štete kod kojih je rok zastarelosti tri godine od dana podnošenja tužbe. Takođe, apelacioni sudovi su jedinstveni u stavu da svojstvo tuženih u ovim parnicama mogu imati Grad Beograd i vrtići kao solidarni dužnici - objasnili su ranije u Apelacionom sudu.

Sume koje bi beogradskim roditeljima mogle da budu isplaćene razlikuju se u zavisnosti od slučaja.

Kako je ranije objašnjeno u Apelacionom sudu, roditelji imaju mogućnost da se sa pravnosnažnim presudama obrate tuženoj strani radi naplate štete, a i tužena strana ima mogućnost da sama izvrši dobrovoljnu isplatu u roku od 15 dana od dana prijema presude.

Ukoliko se dosuđen iznos ne isplati dobrovoljno, roditelji imaju mogućnost da pokrenu izvršne postupke protiv tužene strane.

Izvor: Vebsajt Blic, Milica Rašić, 07.02.2018.
Naslov: Redakcija